17-11-2017 20-11-2018

Услуги

Депозити, фирми - стандартни

Стандартен срочен депозит

Стандартният депозит на Алианц Банк България е банков продукт, който Ви дава възможност:

  • да инвестирате свободни парични средства за период до 36 месеца;
  • за допълнителна доходоност в зависимост от сумата, срока и валутата, която депозирате;

Параметри по  Стандартен срочен депозит

  • Срок до 36 месеца;
  • Валута: лева, евро и щ.долари;
  • Минимална сума за откриване: 500 лева/ евро/ щ. долари;
  • Без такса за откриване;
  • Без такса за теглене на падеж;
  • Лихвеният процент се запазва до падежа на депозита;
  • Лихвата е платима на датата на падежа по избор на клиента - касово, по сметка в Банката или се капитализира към главницата при предоговаряне на депозита за нов период;
  • Годишни лихвени проценти - лихвените проценти по стандартните срочни депозити са публикувани в Тарифата на банката за корпоративни клиенти


Oще услуги на банката

Контакти

Алианц Банк България


Зелена линия - тел.: 0700 10 818

За контакти:

Централно управление:
1202 София, бул. "Мария Луиза" № 79

Телефон: 0800 13 014 - денонощно - за банкова информация, блокиране на дебитни и кредитни карти
Факс: (+359 2) 981 93 07
(+359 2) 980 21 02
(+359 2) 980 52 07
(+359 2) 980 52 00
Телекс: (+359 2) 25 056
SWIFT: BUINBGSF
Издаване на карти - тел. 02/ 9215 500

е-mail: support@bank.allianz.bg
http://bank.allianz.bg