17-11-2017 20-11-2018

Услуги

Кредити, потребителски (Стандартни потребителски кредити с или без поръчителство)


Потребителски кредит

Срок:

До 120 месеца

Промоционални лихвени условия:

от 4.15% до 9.40% плаващ лихвен процент за кредити в лева и в евро до 30.06.2018 г.

Лихвата за потребителския кредит се определя като сбор от референтен лихвен процент и фиксирана надбавка в зависимост от валутата и обезпечението. Референтният лихвен процент е пазарен индекс - 6-месечен SOFIBOR за кредити в лева или 6-месечен EURIBOR за кредити в евро, чиято стойност се изчислява два пъти годишно – на 01 януари и 01 юли, чрез усредняване на ежедневните стойности за периода от 01 януари до 30 юни и от 01 юли до 31 декември.

ГПР: 5.89% за кредит в размер 30 000 лева и срок на погасяване – 120 месеца при равни месечни вноски при лихва 5.05%. Месечна вноска по кредита - 318,93 лева. Обща дължима сума 39 361,63 лева.

Забележка: Банката взема решение за отпускане на кредит и определя индивидуалните условия по него в зависимост от кредитния рейтинг на клиента и изискванията за кредитоспособност.

При изчисляване на ГПР се включват

  • Такса за проучване и изготвяне на становище 1.5% от одобрения лимит при усвояване
  • Месечна такса поддръжка на разплащателна сметка – 2 лв.
  • Такса за годишно обслужване на кредитна карта - 40 лв.

Обезпечение:

Залог на бъдещо вземане при превод на работна заплата в банката и/или поръчителство.

 

Застрахователни условия:

За периода на кредита получавате безплатно застраховка "Живот" при условие, че отговаряте на условията по групова застраховка „Живот“ на ЗАД Алианц България Живот.

Oще услуги на банката

Контакти

Алианц Банк България


Зелена линия - тел.: 0700 10 818

За контакти:

Централно управление:
1202 София, бул. "Мария Луиза" № 79

Телефон: 0800 13 014 - денонощно - за банкова информация, блокиране на дебитни и кредитни карти
Факс: (+359 2) 981 93 07
(+359 2) 980 21 02
(+359 2) 980 52 07
(+359 2) 980 52 00
Телекс: (+359 2) 25 056
SWIFT: BUINBGSF
Издаване на карти - тел. 02/ 9215 500

е-mail: support@bank.allianz.bg
http://bank.allianz.bg