17-11-2017 20-11-2018

Услуги

Кредитиране на бизнеса (Стандартни кредити за фирми)

Оборотни кредити


„Алианц Банк България“предлага разнообразни кредити за оборотно финансиране, включително:

  • оборотни кредити с регулярни погашения;
  • овърдрафтни кредити;
  • кредитни линии;
  • револвиращи кредити;
  • стандартни кредити;

Условията и параметрите по кредитните сделки се договарят индивидуално с всеки клиент в зависимост от кредитоспособността на кредитоискателя и съобразно неговите конкретни потребности.

Инвестиционни кредити


Банката предлага разнообразни възможности за финансиране на инвестиционни проекти.

Условията и параметрите по кредитните сделки се договарят индивидуално с всеки клиент в зависимост от кредитоспособността на кредитоискателя и съобразно неговите конкретни потребности.

Oще услуги на банката

Контакти

Алианц Банк България


Зелена линия - тел.: 0700 10 818

За контакти:

Централно управление:
1202 София, бул. "Мария Луиза" № 79

Телефон: 0800 13 014 - денонощно - за банкова информация, блокиране на дебитни и кредитни карти
Факс: (+359 2) 981 93 07
(+359 2) 980 21 02
(+359 2) 980 52 07
(+359 2) 980 52 00
Телекс: (+359 2) 25 056
SWIFT: BUINBGSF
Издаване на карти - тел. 02/ 9215 500

е-mail: support@bank.allianz.bg
http://bank.allianz.bg