Българска банка за развитие | Бизнес.dir.bg

17-11-2017 20-11-2018

Услуги

Контакти

Българска банка за развитие АД, София

Централа София 1000, ул. "Дякон Игнатий" № 1,

тел.: 02 / 9 306 333, 02 / 9 306 321

Телeфон за бизнес кредити: 0700 11 227

e-mail:office@bdbank.bg

www.bdbank.bg

 

Българската банка за развитие е създадена след приемането на специален закон от Парламента на Република България през април 2008 година. Финансовата институция е наследник на Насърчителна банка. Мисията на Българската банка за развитие е да подпомага развитието на българската икономика, като насърчава износа и подкрепя реализацията на икономическата политика на държавата по отношение на микро-, малките и средни предприятия. Българската банка за развитие формира своя банкова група, включваща: • Българска банка за развитие (ББР) • Национален Гаранционен Фонд (НГФ)

  • Микрофинансираща институция "Джобс"
  • Фонд за капиталови инвестиции (ФКИ)
  • ББР Лизинг
  • ББР Факторинг