Общинска банка | Бизнес.dir.bg

17-11-2017 20-11-2018

Услуги

Контакти

Общинска банка АД, София

Централа

ул."Врабча"6, ет. 2, София
тел. +359 2 9300 111, факс +359 2 9300 270,
телекс +067 23034 SOB CU BG
www.municipalbank.bg

Банкови карти
Тел. 02 9300 141
Факс 02 9300 284

Потребителски кредит
Тел. 02 930 02 80
Факс 02 981 51 47

Кредитни операции
Тел. 02 930 02 80
Факс 02 981 51 47
Международни операции
Тел. 02 930 01 85
Факс 02 981 51 47