Те-Дже Зираат Банкасъ - клон София | Бизнес.dir.bg

17-11-2017 20-11-2018

Услуги

Контакти

Те-Дже Зираат Банкасъ - клон София

За контакти:

София 1000, пл."Света Неделя" № 19 Телефон 092) 9806661;(02) 9800087
Телефакс 02) 9802113
Телекс 25115

Лица за контакти:

Милка Костурска - началник отдел "Ликвидност" - (02) 980 9904
Биляна Николова - началник отдел "Оперативен" - (02)981 5028
Николай Стоянов - Началник отдел "Търговско финансиране" - (02) 981 6451
Катя Бинева - Главен счетоводител - (02) 980 6887