* съдържание на Главболгарстрой Холдинг

Главболгарстрой Холдинг и Световният икономически форум подписаха споразумение за партньорство, което поставя във фокуса си общите принципи и визия на двете организации за устойчиво развитие и иновации. Сътрудничеството дава заявка за значимата роля, която строителният сектор има в постигането на позитивни промени в глобален мащаб - посока, която икономическия форум следва в много различни направления.

Като строителен лидер, ГБС се ангажира да вземе дейно участие по теми, касаещи бъдещето на индустрията, прехода към нови енергийни източници, инженерния подход към тази промяна и налагането на най-добрите световни практики в изграждането на инфраструктура.

проф. Клаус Шваб, основател и изпълнителен председател на Световния икономически форум (вляво) и Калин Пешов, председател на Управителния съвет на "Главболгарстрой Холдинг" на срещата за подписването на споразумението за сътрудничество

снимка: Главболгарстрой Холдинг

Сред темите, по които Главболгарстрой ще работи, е и мястото на строителната индустрия в справянето с глобалните екологични предизвикателства, зелените строителни решения, намаляването на отпечатъка на индустрията върху природата и други ключови въпроси, по които строителният холдинг може да допринесе с експертиза от своя 54-годишен опит в бранша.

Основан през 1971 г. от проф. Клаус Шваб, Световният икономически форум обединява усилията на лидери от различни сектори като политика, бизнес, академична общност и гражданско общество и служи за платформа на диалог и сътрудничество за налагане на иновативни решения по сложни глобални проблеми. Основната цел на СИФ е "подобряване на състоянието на света", като организацията има статут на наблюдател към Икономическия и социален съвет на ООН и същевременно е под наблюдението на Швейцарския федерален съвет.

Световния икономически форум организира редица значими събития като годишната среща в Давос и публикува документи с голямо обществено, политическо и икономическо значение като "Доклада за глобалните рискове", "Глобалния доклад за конкурентоспобността", който оценява конкурентоспособността на икономиките спрямо факторите, които оказват влияние върху икономическото развитие и растеж, както и "Индекс на енергийния преход", касаещ трансформацията на глобалната енергийна система и готовността на страните за нейната реализация.