Разговаряме с г-жа Милена Драгийска, изпълнителен директор на Лидл България и г-жа Илияна Николова, директор на Фондация "Работилница за граждански инициативи", които споделят повече за инициативата, съвместната си работа по нея и нуждата от подкрепа на гражданската енергия в страната.

Г-жо Драгийска, разкажете ни повече за въздействието на "Ти и Lidl за по-добър живот" през годините? Каква е вашата равносметка до момента?

Като отговорна компания винаги сме полагали усилия не само да предлагаме качествени и достъпни продукти, но и да допринасяме за развитието на обществото и средата, в която развиваме своята дейност. Стартирахме "Ти и Lidl за по-добър живот" още през 2017 г., за да стимулираме гражданския сектор да разработва проекти, които допринасят за един по-качествен и пълноценен начин на живот в страната. През годините успяхме да достигнем до много кътчета на България и да помогнем за подобряване на средата и начина на живот на хората там. Картата на въздействието, която публикувахме миналата година, показва освен равносметката, че за първите четири издания на инициативата сме дарили общо 715 000 лева в подкрепа на 96 вдъхновяващи граждански идеи - но и дава представа за мащаба на разпределението на тези проекти в цяла България. Реално нашето финансиране достига дори до по-малки населени места, до които често не стига друга подкрепа. В същото време тази година публикувахме и първата оценка на приноса ни към обществото от социално отговорната ни дейност през последните 5 години в периода 2017 - 2021 г. Изключително щастливи сме от факта, че този доклад показа реалния ефект за хората от нашите социални инвестиции. Резултатите сочат, че 163 222 души са придобили или усъвършенствали своите умения благодарение на инициативите на компанията, а при 98 950 има промяна в качеството на живот. Едновременно с това при 156 756 души тази положителна промяна е значителна, а за 94 350 души е настъпила трайна трансформация в начина на живот. Като една от ключовите изследвани инициативи, анализът потвърди, че "Ти и Lidl за по-добър живот" има съществен принос за подобряване на качеството на живот на много хора в цялата страна. С инициативата сме достигнали до над 256 393 души, а броят им продължава да расте и в момента, тъй като повечето проекти имат дългосрочен ефект. Това е най-голямото удовлетворение за нас и стимул да продължим да подкрепяме гражданската енергия. Това важи с още по-голяма сила и в тази трудна за всички нас година. Вярваме, че инициативи като "Ти и Lidl за по-добър живот" и подкрепата към обществото имат още по-голяма стойност днес, когато сме изправени пред толкова много предизвикателства. Искрено се надяваме с новите проекти, които ще финансираме през 2022 г., отново да достигнем до много хора и да окажем положително въздействие върху живота им.

г-жа Милена Драгийска, изпълнителен директор на Лидл България

Снимка: Лидл

Г-жо Николова, Фондация "Работилница за граждански инициативи" е партньор на инициативата от самото начало. От ваша гледна точка през годините кой е най-съществения принос за обществото от инициативата?

"Ти и Lidl за по-добър живот" безспорно има принос към обществото в няколко различни аспекта. От една страна аз вярвам, че гражданите не са пасивни консуматори, а активни участници в развитието на средата, в която живеят. В тази връзка подкрепата, която Лидл България оказва през инициативата, е един много хубав пример за това как можем да активизираме гражданите за постигането на един по-пълноценен начин на живот на местните общности и как компаниите могат да търсят устойчиви решения на съществуващи проблеми, в партньорство с граждански организации.

В същото време през годините наблюдаваме, че чрез "Ти и Lidl за по-добър живот" не само работим за развитието на гражданската енергия и й даваме възможност за изява, но и ефектът от реализираните проекти е дълготраен и се мултиплицира във времето. От 2017 година насам през програмата са реализирани множество идеи, които продължават да работят и до днес. Например проектите в област "образование" включват, както обучението на учители и ученици, така и множество подобрения и модернизации в средата и методите на обучение и на преподаване в детски градини, училища и читалища. Това ново знание и тези подобрения продължават да достигат до нови и нови деца, които се възползват от тях. Същото важи и за проектите в област "култура и историческо наследство", където например хиляди посетители продължават да се възползват от дигиталния гид в музея на Чудомир или проектите в област "околна среда", където наред с акциите за почистване, има реализирани множество проекти, насочени към промяна на нагласите по темата. Всички тези проекти оказват дългосрочен положителен ефект и след края на финансирането - чрез тях е създадена промяна в конкретна общност или в живота на хората, а те на свой ред предават тази промяна на останалите членове на своята общност.

г-жа Илияна Николова, директор на Фондация "Работилница за граждански инициативи"

Снимка: Лидл

Г-жо Драгийска, първият етап на инициативата приключи. Какво предстои като процес и кога ще бъдат обявени одобрените проекти за тази година?

Точно така, в периода 13 май - 10 юни Лидл България отделяше по 3 ст. от всеки касов бон на свой клиент. Така събраният фонд тази година достигна 200 000 лв. С него общата сума по програмата "Ти и Lidl за по-добър живот" за 5 години става 915 000 лв.

Гражданските организации имаха възможност да подават своите кандидатури до 28 юни. Получихме 75 проекта, разпределени както следва в трите области: най-много проекти получихме в област образование - 43, следват 17 за околна среда и 15 проекта за култура и историческо наследство. Кандидатурите са подадени от 35 населени места в 24 области на страната. В момента сме в етап на комплексен процес по оценяване на кандидатурите, в който работим тясно както с Фондация "Работилница за граждански инициативи", така и с Български дарителски форум. Подадените проекти вече бяха проверени по административни критерии, а сега се оценяват от експертно жури. Предстои през септември и оценка от служители на Лидл България. Финалният списък с одобрените кандидатури ще бъде обявен през октомври месец. Всеки проект ще получи финансиране до 10 000 лв. и трябва да бъде реализиран в срок до 1 година след получаване на средствата. Нямаме търпение да се запознаем отблизо с проектите и да дадем старт на поредните вдъхновяващи идеи за добруване на местни общности от цялата страна.


Материалът е предоставен от Лидл България.