Групата на седемте най-развити икономика - Г-7, Австралия и 27-те страни от Европейския съюз наложиха на 5 декември таван на цените на руския суров петрол, транспортиран с кораби с намерението да намалят способността на Москва да финансира войната си в Украйна, но същевременно да запази и да запази стабилността на световния петролен пазар.

Цената на суровия петрол Brent се повиши с повече от 2% в понеделник до 87,76 долара за барел (към 14 часа б.вр.).

Цената на руския сорт Urals се понижи с 12,95 долара на барел или 16,86% от началото на 2022 г., като актуалната за понеделник е 63,85 долара за барел - при повече от 65 долара на 2 декември.

Въвеждането на тавана на цените е мярка в допълнение на ембаргото на ЕС върху покупките на руски суров петрол по море. Единствената страна, получила дерогация от тази мярка е България, като изключението е до края на 2024 г. Унгария, Словакия и Чехия получиха дерогация за доставки по тръбопроводи.

Мярката "таван на цените" бе наложена главно, за да се предостави възможността на трети страни да продължат да купуват, ако трансакцията е на или под пределната стойност.

Как ще работи таванът на цените - ето обобщението на Ройтерс:

Ценовото ограничение

Таванът на цената беше определен на 60 долара за барел. 

В петък руският суров петрол сорт Урал се търгуваше за около 67 долара за барел, припомня Ройтерс.

Първоначалното предложение на Г-7 бе за таван на цената на руския петрол от 65-70 долара за барел, без да се предвижда механизъм за корекцията му. Европейската комисия настояваше за максимално ценово ниво от 65 долара за барел, но Полша и балтийските републики, настояваха да се въведе по-ниска граница, около себестойността, която изчислиха на около 30 долара за барел.

Коригиране на пределната цена

Така установеният таван ще се преразглежда на всеки два месеца, започвайки от средата на януари, за да се гарантира, че остава поне с 5% под средната цена за руския суров петрол, определена от Международната агенция по енергията. Всяка промяна в тавана ще бъде единодушно одобрявана от всичките 27 страни на Европейския съюз и след това от Г-7.

След всяка промяна на тавана следва 90-дневен гратисен период, за да се гарантира, че нито един кораб няма да бъде хванат в морето с товар на цена, която вече не е валидна.

Какво е забранено

Застрахователните и презастрахователните компании от страни от Г-7 и Европейския съюз, които предоставят услуги за танкери, превозващи руски суров петрол, както и институции, финансиращи трансакции с руски суров петрол, няма да имат право да обработват такива товари, ако петролът е закупен на цена, по-висока от установената горна граница.

На корабните компании няма да бъде позволено да предоставят танкери за превоз на руски суров петрол, освен ако петролът не се продава на или под цена от 60 долара (или актуалния ценови таван към дадения момент).

Играчи от петролната индустрия в САЩ и американски високопоставен служител заявиха през октомври, че Русия има достъп до достатъчно танкери, за да транспортира по-голямата част от петрола си извън обсега на тавана.

Какво е разрешено

Предоставянето на финансови и транспортни услуги за руски суров петрол е разрешено, ако е закупен на или под ценовия таван, както и при спешни случаи. Специфични проекти, които са от съществено значение за енергийната сигурност на някои трети страни, могат да бъдат освободени от ценовия таван.

Откога влиза в сила

Таванът на цените влиза в сила на 5 декември 2022 г., но има 45-дневен преходен период, който позволява на корабите, които са били натоварени преди тази дата, да превозват товара си и да го разтоварват до 19 януари без никакви последствия.

Наказания 

Ако кораб под флага на трета страна съзнателно превозва руски петрол, закупен на цена над тавана, на операторите от ЕС ще бъде забранено да застраховат, финансират и обслужват този кораб в продължение на 90 дни след разтоварването на товара.

Корабите под флага на страна от ЕС ще подлежат на санкции съгласно националното законодателство, но ЕС вече работи върху санкция от 5% от глобалния оборот за компании, които нарушават санкциите на ЕС.

Реакция от Москва

Работим върху механизми, с които да забраним използването на такъв инструмент като таван на цените, независимо на какво ниво е зададен, тъй като подобна намеса може допълнително да дестабилизира пазара, каза министърът на енергетиката на Русия Александър Новак. "Ще продаваме петрол и петролни продукти само на тези страни, които ще работят с нас при пазарни условия, дори ако трябва да намалим малко производството", каза той.