На всички фондови борси от двете страни на Атлантическия океан доминираше червеният цвят, както и в последната седмица на април.

Причините за преобладаващите загуби са едни и същи - страхът от нарастващата инфлация, притесненията, които пораждат предстоящите повишения на основните лихви от най-големите банки в света, с аргумента, че това е един от начините да бъде овладяно галопиращото поскъпване на потребителските цени и услуги. С което, обаче, не са съгласни инвеститорите на фондовите пазари, защото това означава печатане на повече пари без необходимото покритие, което пък притиска борсовата търговия с акции и други инструменти, според обобщенията на анализатори, потърсени за коментар от CNBC.

И накрая, но не и на последно място - войната в Украйна, за която няма близка перспектива за нейното прекратяване, която също тегне над пазарите на акции предимно в Западна Европа, заради налаганите санкции, които принуждават големи компании от Западна Европа да изтеглят бизнесите си от Русия с цената на загуби, ако не успеят да го продадат.

Седмичната равносметка от двете страни на Атлантика

Първата седмицата на май е силно губеща за фондовия пазар в Западна Европа и една от най-лошите седмици от началото на годината, защото общият европейски индекс Stoxx 600 регистрира спад с 4.55%, а от националните измерители на сините чипове с най-голямо понижение беше френският бенчмарк САС 40 (-3.93%), следван от испанския IBEX 35 (-3.05%), германския DAX (-3.00%), италианския FTSE MIB (-2.77%) и британския FTSE 100 (-1.30%).

Същото е положението и на "Уолстрийт" в Ню Йорк, където и трите борсови индикатора са за загуба втора поредна седмица. С най-голям спад е технологичният Nasdaq (-1.55%), следван от индустриалния Dow Jones (-0.23%) и широкият S&P 500 (-0.20%)

Седмичната равносметка на БФБ

Втора поредна седмица (3-5 май), но много кратка заради двата официални празника (1 май - международен ден на труда и 6 май - ден на храбростта и празник на Българската армия), три от четирите индекса регистрираха загуби и само имотният BG REIT завърши с минимален ръст (+0.06%). Най-голямо понижение през отминалите три работни дни регистрира индексът на българките "сини чипове" SOFIX (-2.20%), следван от широкия BG BX40 (-1.79%) и равно претегления BG TR30 (-1.48%).

В предходната седмица (19-21 април), също по-кратка заради Великденските празници, отново три от четирите индикатора завършиха на червена територия и само имотният с ръст (+0.89%). С най-голяма седмична загуба беше SOFIX (-2.55%), следван от BG BX 40 (-1.56%) и BG TR30 (-1.54%).

Отминалият април се оказа месецът от началото на годината с преобладаващи загуби, макар че на финала, два поредни дни (28 и 29 април) и четирите индикатора регистрираха ръст между 0.59% и 1.39%. Равносметката за четвъртия месец на настоящата година е нарастване за BG REIT (+3.07%) и BG BX40 (+0.06%), а понижения регистрираха SOFIX (-1.23%) и BG TR30 (-0.46%).

Същото беше и съотношението през януари - два индекса със загуба и два с печалба: SOFIX (-2.70) и BG BX40 (-1.72%) и с ръст BG TR30 (+2.03%) и BG REIT (+1.65%). Февруари засега е най-губещият месец на 2022 година: SOFIX (-3.77%), BG BX 40 (-2.73%), BG TR30 (-1.43%) и BG REIT (-1.00%), докато март е най-печеливш: BG TR30 (+6.93%), BG REIT (+6.07%), BG BX40 (+5.84%) и SOFIX (+5.30%).

Динамика на индексите на БФБ*

Седмичният преглед (3-5 май) показва, както вече посочихме, че три от четирите индексите са на загуба:

- при SOFIX е регистриран спад с 2.20%, спрямо понижение с 2.55% в предходната седмица. През отминалите три работни дни с акциите на 15-те компании, включени в SOFIX, са реализирани сделки с 301 129 акции за 989 426 лева, спрямо 1 453 624 лева седмица по-рано;

- при BGBX 40 е отчетено понижение с 1.79%, спрямо спад с 1.56% в предходната седмица. През отминалите три работни дни с акциите на 40-те компании, включени в широкия измерител, са сключени сделки с 557 207 акции за 1 679 103 лева, спрямо 2 899 702 лева седмица по-рано;

- при BGTR 30 е регистрирана загуба с 1.48%, след като в предходната кратка седмица беше отчетено понижение с 1.54%. През отминалите три работни дни с акциите на 30-те компании, включени в равно претегления измерител, са реализирани сделки с 368 726 акции за 1 563 110 лева, в сравнение с 2 765 649 лева седмица по-рано.;

- имотният BG REIT е с повишение от 0.06%, след като и в предходната кратка работна седмица беше с ръст от 0.89%. През отминалите три работни дни с акциите на 7-те AДСИЦ, включени в измерителя, са осъществени сделки с 66 986 акции за 231 196 лева, спрямо 211 762 лева седмица по-рано.

След като три от четирите индекса са със спад,

губещите акции са повече от печелившите

при съотношение 48% за губещите към 44% за печелившите и 8 на сто без промяна. При другите показатели съотношението също е в полза на губещите: при емисиите (46% за губещите и 35% за печелившите и 6 на сто без промяна), при обемите обороти (60% за губещите към 29% за печелившите и 11 на сто без промяна) и при сделките (49% за губещите към 45% за печелившите и 8 на сто без промяна).

БФБ отчете по-слаб оборот

най-вече заради много по-кратката тридневна седмица, при реализирани 1 175 сделки с 1 137 794 лота за 3 684 861 лева, спрямо 1 685 сделки с 1 840 506 лота за 13 567 685 лева или с 510 сделки, 702 712 лота и 9 882 824 лева по-малко.

Със сделки за над 100 000 лева завършиха 8 дружества, като най-голям седмичен оборот регистрира Доверие Обединен Холдинг АД (DUH) с акции на дружеството за 236 802 лева; Порт флот-Бургас АД (PFB) с акции за 224 400 лева; Адванс Терафонд АДСИЦ (ATER) с акции за 224 334 лева; БГ Агро АД (BGAG) с акции за 204 539 лева; Агрия Груп Холдинг АД (AGH) с акции за 168 546 лева; Неохим АД (NEOH) с акции за 134 417 лева; Формопласт АД (FORM) с акции за 132 060 лева; Монбат АД (MONB) с акции за 122 046 лева.

Освен това, 4-те дружества, които са реализирали сделки за над 200 000 лева всяко, за общо 890 075 лева оборот формират 78.23% от седмичния оборот на БФБ.

Топ 5 на най-печелившите акции

- БГ Агро АД (BGAG) e начело в групата на най-печелившите акции с ръст от 20.92% и седмичен оборот от 204 539 лева при последна цена от 1.850 лв./акция и пазарна капитализация от 74 661 264 лева;

- Проучване и добив на нефт и газ АД (NGAZ) е с повишение от 10.00% и седмичен оборот от 16 424 лева при последна цена от 5.500 лв./акция и пазарна капитализация от 67 254 341 лева;

- Българска фондова борса АД (BSE) е с нарастване от 3.03% и седмичен оборот от 11 026 лева при последна цена от 10.200 лв./акция и пазарна капитализация от 67 145 172 лева;

- Захарни заводи АД (ZHZA) е с печалба от 2.79% и седмичен оборот от 11 170 лева припоследна цена от 4.420 лв./акция и пазарна капитализация от 49 119 102 лева;

- Сирма Груп Холдинг АД (SGH) е с ръст от 2.00% и седмичен оборот от 61 217 лева при последна цена от 0.510 лв./акция и пазарна капитализация от 30 273 864 лева.

Топ 5 на най-губещите акции

- Доверие Обединен Холдинг АД (DUH) е начело в групата на най-губещите емисии със спад от 10.86% и седмичен оборот от 236 802 лева при последна цена от 6.400 лв./акция и пазарна капитализация от 137 599 072 лева;

- Неохим АД (NEOH) е с понижение от 8.26% и седмичен оборот от 134 417 лева при последна цена от 50.000 лв./акция и пазарна капитализация от 132 717 900 лева;

- Спиди АД (SPDY) е със спад от 7.44% и седмичен оборот от 21 293 лева при последна цена от 112.000 лв. и пазарна капитализация от 602 293 328 лева;

- ТБ Първа Инвестиционна Банка АД (FIB) е с понижение от 6.14% и седмичен оборот от 60 296 лева при последна цена от 2.140 лв./акция и пазарна капитализация от 319 041 472 лева;

- Агрия Груп Холдинг АД (AGH) е със спад от 4.51% и седмичен оборот от 168 546 лева при последна цена от 27.500 лв./акция и пазарна капитализация от 187 000 000 лева.

* Сборът от оборота на четирите индекса е по-голям от общия седмичен оборот с акции и облигации на БФБ, защото едни и същи емисии са включени в два и повече индекса.

Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база на Infostock.bg.Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по света.

3e-news.net