През 2020 г. пазарът на труда в Европейския съюз беше силно повлиян от пандемията Covid-19, показват данни на Евростат, предаде БНР.

Коефициентът на заетост на лица на възраст между 20 и 64 години е спаднал до 72,4%, като е намалял с 0,7 процентни пункта в сравнение с 2019 година.

Коефициентът на заетост при мъжете от тази възрастова група е бил 78,1% спрямо 79,0% през 2019 г., а процентът на заетост при жените е намалял до 66,8% при 67,3%.

Това развитие доведе до по-нататъшно намаляване на разликата в заетостта между половете, достигайки през 2020 г. 11,3 процентни пункта (п.п.) спрямо 11,7 пункта през 2019 г.

Всички държави членки в ЕС с изключение на три регистрираха спад в равнището на заетост между 2019 и 2020 г., отчита европейската официална статистиска.

През миналата пандемична година Швеция постигна най-висок коефициент на заетост от 80,8%, докато най-ниският беше отчетен в Гърция - едва 61,1%.

Най-голямо понижение в равнището на заетост между 2019 и 2020 г. беше регистрирано в Испания (понижение с 2,3 процентни пункта до 65,7%), следвана от Ирландия (спад с 1,7 п.п. до 73,4%) и България (понижение с 1,6 процентни пункта до 73,4%). Въпреки това, България остава по ниво на заетост близо до 'златната среда" сред останалите 27 страни членки на съюз.

Увеличения на нивото на заетост пък бях регистрирани в Малта (повишение с 0,6 пункта до 77,4%), Полша (също с 0,6 п.п. до 73,6%) и Хърватия (с 0,2 п.п. до 66,9%).

Снимка: Евростат