Въпреки че се наблюдава застой и не особено изразено движение при търсенето на електроенергия, ценовите нива в сегмента "пазар ден напред" на различните пазари през миналата седмица останаха по-високи с около 6 до 10 евро за MWh спрямо месец по-рано и с до 20 евро от предходната година. Най-високите цени бяха отчетени в дните за доставка 7 и 11 юни, но разликата най-общо изразено, през цялата седмица варираше със спад или покачване от 2 до 3 евро за MWh, с малки изключения.

Тенденцията за поскъпване на тока продължава. Слабото изменение в посока надолу може да се определи като не особено забележимо през работните дни от седмицата, ако не се смята рекордния срив с ден за доставка 13 юни - последния ден от уикенда. В същото време стойностите на петрола сорт Brent успяха да надхвърлят за кратко 73 долара за барел и дадоха знак на пазара, че промени, макар и недостатъчно устойчиви засега предстоят. Спотовите цени на газа останаха на ниво над 28 евро за MWh, а въглеродните емисии се задържаха над 52 евро за тон. Така сигналите за нова ситуация на пазара се затвърждават, особено ако към това се прибавят и икономическите знаци от срещата на G-7.

През миналата седмица за отбелязване е деня за доставка 11 юни, който повтори началото на седмицата, на четири от пазарите постигнатите стойности надхвърляха 80 евро за MWh - Словения и Хърватия CROPEX (HR_price), BSP SOUTHPOOL (SI_price) 80.4 евро за MWh), Иберийския пазар (OMIE - Испания и Португалия и Италия - GME) - 82.53 евро за MWh.

На останалите пазари в края на отминалата работна седмица цената остана на ниво от около 77.5 евро за MWh (Франция), 78.1 евро за MWh (Германия и Нидерландия ) и 74.9 евро за MWh (Чехия и Словакия). Постигнатата стойност на IBEX (Българската независима енергийна борса - БНЕБ), както и на HENEX (Гърция) - съответно 78.06 и 78.10 евро за MWh, според статистиката на energylive.cloud.

Малко по-ниска бе стойността на страните, с които имаме физическа граница - Румъния (75.35 евро за MWh) и Сърбия (76.16 евро за MWh). С наближаването на почивните дни цените тръгнаха надолу. С ден за доставка 12 юни , на някои от електроенергийните борси цените в този сегмент спаднаха наполовина, на други изменението бе съвсем слабо.

Доста по-различна бе картината с ден за доставка 13 юни. Определено от доста време такива ценови нива не са отчитани при "ден напред". Спадът в процентно отношение варира между 10.2 % (Гърция до 68.51 евро за MWh), 44.3 евро за MWh (Франция до 26.01 евро за MWh) и 50.5 % (Германия до 19.40 евро за MWh).

Трябва да се отбележи, че цената на БНЕБ с ден за доставка 13 юни е една от най-ниските, постигана на европейските електроенергийни борси - 22.04 евро за MWh, а спадът достига 69.4 %. При това на гръцката HENEX остава доста по-висока - 68.51 евро за MWh и се нарежда до Италия (въпреки спада с 11.1 % - 68.02 евро за MWh), но там и преди година е била близка - 64.35 евро за MWh) остава сред най-високите. Единствено на Иберийския пазар е отчетено поскъпване с 21 % - 79.20 евро за MWh.

Новата седмица, с ден за доставка 14 юни стартира с ценови нива в диапазона 73 - 76 евро за MWh. Най-висока остава стойността на Иберийския пазар, която достига до 88.47 евро за MWh. В този сегмент това е една от най-високите стойности, но прегледът сочи, че на пазара в Испания например се е стигало до почасови цени и над 98 евро за MWh.

3e-news.net