Европейските електроенергийни борси в сегмента "пазар ден напред" направиха опит да постигнат нормализиране на ценовите нива през третата седмица на месец май и да неутрализират до известна степен натиска на въглеродните емисии (СО2) върху цените на тока. Въпреки това, ценовите нива останаха високи до средата на предходната седмицата, а на някои пазари като италианския, иберийския, полския и гръцкия се задържат (северните пазари не са обект на прегледа). Влиянието на възобновяемите енергийни източници също оказва своето влияние и в резултат картината на европейските електроенергийни борси през новата седмица изглежда доста разнородна.

Цените на електроенергийните борси в сегмента "пазар ден напред" през първите три дни на изминалата седмица останаха над 70 евро за MWh или с около 20 евро по-високи отпреди година. Така на 18 май те варираха в диапазона от 54.20 евро за MWh (БНЕБ, Българя) до 77.65 евро за MWh, постигнати на Иберийския пазар (Испания и Португалия). На повечето пазари цените в този сегмент се задържаха на ниво от 74 евро за MWh. Ден по-късно, с доставка 19 май отново скочиха до 76-77 евро за MWh, сочи статистиката на energylive.cloud. Слабо понижение започна да се наблюдава в средата на миналата седмица, като с ден за доставка 20 май цените бяха от порядъка на 72 - 68 евро за MWh на повечето пазари, отново с изключение на Испания и Португалия, където бе отчетена стойност от 79.79 евро за MWh и Румъния - 72.88 евро за MWh.

Понижението започна де се усеща с наближаване на почивните дни и с ден за доставка 21 май, дори бе отчетен спад от 10. 1 % в този сегмент (Полша - 61.51 евро за MWh) и 24.9 % (Чехия и Румъния - 54.71 евро за MWh ) до 55.2 % (31.34 евро за MWhв Германия) и 59.5 % (28.05 евро за MWh във Франция). Най-високата стойност бе отчетена на пазарите в Испания - 69.54 евро за MWh (при това спад с 12.8 %) и Португалия - 68.88 евро за MWh (понижение с 13.6 6 %).

Понижението продължи и през почивните дни - с ден за доставка 22 и 23 май. Общата картина се оформи като изключително разнородна за отделните пазари. Ценовите нива с ден за доставка 22 май варират от 16.19 евро за MWh (спад с 55.3 %) за електроенергийната борса на Австрия до минус (-) 7.04 евро за MWh (спад със 122.5 %) постигнати в Германия. Разликата с електроенергийните борси на Испания и Португалия е огромна като се има предвид, че за този ден, стойността, отчетена в сегмента "ден напред" на Иберийския пазар е 66.41 евро за MWh в Португалия (спад спрямо предходната търговия с 3.6 %) и Испания (спад с 4.5 %).

Разнопосочна търговия беше отчетена и с ден за доставка 23 май, когато цената, постигната при търговията на "ден напред" в Германия скочи с 400.4 %. Така отрицателната стойност от минус 7.0 евро за MWh, само за двадесет и четири часа се превърна в ръст и на германския пазар се установява цена от 21.15 евро за MWh.

Най-високите ценови нива отново са отчетени на пазарите на Испания и Португалия - 68.67 евро за MWh, следвани от този на Италия - 62.99 евро за MWh.

Новата седмица, с ден за доставка 24 май също стартира с твърде различни стойности в този толкова важен сегмент. С изключение на електроенергийните борси в Испания и Португалия (слаб спад до 67.40 евро за MWh) навсякъде цените бележат скок. Най-високата стойност остава постигнатата на електроенергийната борса в Италия - 74.46 евро за MWh следвана от Полша (64.84 евро за MWh) и Гърция (64 евро за MWh). Най-ниските стойности съответно се запазват в Германия (31.65 евро за MWh ) и Франция (32.81 евро за MWh).

Ценовите нива, постигнати на БНЕБ (54.63 евро за MWh) спрямо страните, с които имаме физически граници извън обединението с Гърция, остават сравними с тези на Румъния (52.9 евро за MWh), но доста под тези на електроенергийната борса в Сърбия - 48.44 евро за MWh. През изминалата седмица, заради изключен електропровод за планов ремонт новото пазарно обединение между Гърция и България не функционираше. Както и на другите електроенергийни борси, така и на Българската независима електроенергийна борса (БНЕБ) през първите дни на миналата седмица (17,18,19 и 20 май) стойностите останаха високи (76.24 евро с ден за доставка 19 май), но впоследствие се върнаха към нивото от около 54 евро за MWh близо до това от предишната година.

Предварителните данни през втората и третата седмица на месец май сочат за по-слабо производство на слънчева енергия. На някои от пазарите, например френския този спад през втората седмица е достигал до 19 %, а през третата седмица се очаква да бъде отчетен скок на германския и италианския пазари.

По отношение на вятърната енергия прави впечатление, че през първите десет дни на месец май се отчита скок на производството Иберийския полуостров - над 80 процента, а на италианския над 30 на сто, докато на пазарите на Франция и Германия се отчита спад от порядъка на 24 и 63 процента съответно и обрат през изминалите седем дни. На тези пазари имат голямо значение т.нар. РРА-договори, така че влиянието на ВЕИ върху сегмента "ден напред" трябва да се разглежда и от този ъгъл.

По-студеното време и през месец май също продължава да оказва влияние и върху търсенето на електроенергия, което също по предварителни данни остава по-високо спрямо миналата година с около един до три процента.

3e-news.net