Европейските пазари на електроенергия отчетоха през април най-високите цени за последните осем години. Това включва и цената на фючърсите за електроенергия, не е изключение и "пазар ден напред". По-високите стойности се пренасят и през първите дни на месец май. Основната причина е непрекъснатото покачване на въглеродните (СО2) емисии и на природния газ, които също отбелязаха рекордни цени. От декември 2020 г. непрекъснато се поставят рекорди и отминалата седмица не прави изключение, като завърши с нов връх, като фючърсите за декември тази година достигнаха до 51.07 евро за тон. Експертите все още спорят дали това покачване е временно или структурно, но всички са единодушни, че то поражда несигурност, която не е в услуга на пазарите на електроенергия. Най-засегнати от това са големите потребители и енергоинтензивните индустрии.

Все по-високи цени

Цените на европейските електроенергийни борси в сегмента "ден напред" останаха високи и през отминалата седмица, а за доставка 4 май на електроенергийната борса на Иберийския полуостров (Испания и Португалия) бе отчетена най-високата цена от 81.27 евро за MWh, следвана от тази в Италия - 74.41 евро за MWh, и в Гърция - 63.99 евро за MWh.

На другият полюс останаха цените, постигнати на електроенергийните борси в Германия - 30.26 евро за MWh, Нидерландия - 32.92 евро за MWh и Белгия - 33.16 евро за MWh, както и малко по-високото ниво във Франция - 36.99 евро за MWh.

На този фон цените на Българската независима електроенергийна борса (БНЕБ) - 47.69 евро за MWh, както и на две от страните, с които имаме физическа граница (Румъния - 48.67 евро за MWh и Сърбия - 48.09 евро за MWh) са някъде по средата, сочи статистиката на energylive.cloud. Все пак в рамките на единния общ електроенергиен пазар (без цените на скандинавските страни, които не влизат в този преглед) се формира разлика от порядъка на 20 - 30 евро за MWh.

С ден за доставка 5 май цените на електроенергията, търгувана в сегмента "ден напред" на петте пазара, където стойностите бяха много високи, тръгнаха надолу. Така на иберийския пазар се понижиха (до 75.71 евро за MWh), в Италия - по-слабо(до 72.77 евро за MWh), и Гърция (57.48 евро за MWh). В същото време на пазарите в Германия нараснаха много слабо (до 31.81 евро за MWh), в Белгия и Нидерландия се повиши съответно до 55.16 евро за MWh и 43.77 евро за MWh.

Скок отчете и БНЕБ, до 51.96 евро за MWh, както и на румънския (55.78 евро за MWh) и сръбския електроенергиен пазар (52.98 евро за MWh) в този сегмент.

В дните с доставка 6 и 7 май цените в сегмента "пазар ден напред" на всички европейски електроенергийни борси останаха висок, като най-високите стойности през изминалата седмица бяха постигнати с ден за доставка 7 май, когато на повечето от борсите те се движеха в диапазона 71 - 73 евро за MWh. Под това ниво, но близко до него, бяха електроенергийните борси в Словакия и Унгария - 68 евро за MWh. Доста по-ниско бяха електроенергийните борси в Румъния - 63.73 евро за MWh, Сърбия - 63.76 евро за MWh и Гърция - 64.8 евро за MWh.

3е-news.net

Най-високата цена, постигната с ден за доставка 7 май е на италианската електроенергийна борса - 74.63 евро за MWh. Най-ниската - на БНЕБ - 57.27 евро за MWh.

След спад от над 93 % - до ръст от 2027 %

С ден за доставка 9 май картината на европейските електроенергийни борси се промени драстично, с изключение на Италия, където цената остана висока на ниво от 70.14 евро за MWh, а на всички европейски електроенергийни борси бе отчетен много голям спад. По-интересното е, че постигнатите стойности в "пазар ден напред" са изключително разнородни. Най-ниска е цената, постигната в този сегмент на електроенергийната борса в Белгия - 2.7 евро за MWh (спад с 93.7 %), следвана от тази в Швейцария - 2.92 евро за MWh и Германия - 3.62 евро за MWh (- 92.9 %). На другите пазари стойностите варират от малко над 7 до близо 11 и над 15 евро за MWh.

Постигнатата цена с ден за доставка 9 май остана доста по-висока на БНЕБ - 42.13 евро за MWh, включително и в сравнение с две от борсите, с които страната ни има физическа граница - Румъния (22.03 евро за MWh) и Сърбия (19.86 евро за MWh), но пък близка до тази на гръцката електроенергийна борса (40.43 евро за MWh).

В първия ден от новата седмица, 10 май, европейските електроенергийни борси правят опит за връщане към по-нормалните стойности. Но с цената на изключително висока волативност. След спада до 2.7 евро за MWh с ден за доставка 9 май, стойността на електроенергията, търгувана в сегмента "ден напред" на белгийската електроенергийна борса с ден за доставка 10 май расте с невероятните 2027.6 % до 57.54 евро за MWh.