Важни решения - меморандуми, в енергийната област додобри днес служебното правителство. Те засягат сътрудничеството между енергийни компании от България и Гърция. С едно от решенията се затвърждава постигнатото с новата газова връзка между двете страни, с друго - се очертава пътя за нов проект за нефтопровод между тях.

Приетите решения идват само ден след подписаното споразумение между "Булгаргаз" и турската държавна енергийна компания "Боташ", с което България получава достъп до газова инфраструктура на Турция. 

Газови потоци и участия: Гърция получава достъп до "Чирен"

Един или повече гръцки доставчици на националната система за пренос на природен газ, управлявана от DESFA, следва да се регистрират като потребители на българската преносна система, както е предвидено в Мрежовия кодекс на "Булгартрансгаз" ЕАД. Това е заложено в едното решение (мемомарндум). По този начин те ще могат да резервират капацитети за нагнетяване и добив в ПГХ "Чирен" за максимален общ обем на съхранение от 0,7 TWh, се уточнява в съобщение на Министерския съвет.

От своя страна слотове и капацитет за съхранение, както и съответният капацитет за регазификация от терминали в Гърция, могат да бъдат резервирани от един или повече български доставчици на националната газопреносна система, управлявана от "Булгартрансгаз" ЕАД. Те ще използват втечнен природен газ за директно снабдяване на крайните потребители на територията на България за максимален общ годишен капацитет за регазификация от 2,0 TWh.

Меморандумът ще бъде сключен за 12 месеца и ще влезе в сила след ратифицирането му от Народното събрание. Както съобщава МС "целта на документа е укрепването на сътрудничеството между двете държави за гарантиране сигурността на доставките и съхранението на природен газ, в дух на солидарност и взаимопомощ". Документът се базира на вече приети регламенти от ЕС и ЕП във връзка със съхранението на природен газ. Според изискванията на регламента всяка държава, която не разполага с подземни съоръжения за съхранение на газ на нейна територия, трябва да поддържа стратегически резерви, равни на 15% от годишното си потребление в друга страна от ЕС.  

Възраждане на идеята за нефтопровод

Другото решение - меморандум за разбирателство между енергийните министерства на България и Гърция, засяга възможностите за пренос на суров петрол от неруски източници от пристанището Александруполис в Гърция до района на Бургас в България.

Предвижда се създаването на специална работна група, с участието на представители на двете министерства, както и на заинтересованите лица от двете страни. Експертният екип ще извърши необходимите предварителни проучвания, ще изследва възможностите за структуриране на проект за изграждане на нефтопровод Александруполис - Бургас и ще анализира вариантите за неговото финансиране. В рамките на работната група следва да бъде изготвен План за действие за реализиране на проекта до края на 2024 г. (когато изтича периодът на дерогация за внос на руски петрол у нас).

Предвижда се капацитетът на предложения нефтопровод да осигурява като минимум пълна замяна на вноса на руски суров нефт в България по море от алтернативни източници.