Отминалата работна седмица (5 - 9 юли) ще се запомни с разминаването на пазарния тренд от една страна на фондовите борси в София и на "Уолстрийт" в Ню Йорк и от друга - в Западна Европа. На Българската фондова борса (БФБ) посоката на търговия отново се обърна - и четирите борсови измерители завършиха с повишение, след като преди това през първата непълна седмица на юли (28 юни - 2 юли) три от индексите завършиха с понижение и единствен имотният BG REIT беше на минимална печалба.

Търговията на пазарите на акции от двете страни на Атлантическия океан се определяше от важни решение на двете централни банки: Федералния резерв на САЩ (Фед) и Европейската централна банка (ЕЦБ) на еврозоната.

В сряда вечерта, 7 юли, бяха публикувани протоколите от месечното заседание на Фед, проведено на 15 и 16 юни, от които стана ясно, че някои членове на борда на Централната банка на САЩ виждат възможност за по-рано от очакваното намаляване на стимулите при наличието на ускорен растеж на американската икономическа активност. "Различни участници в срещата отбелязаха, че в светлината на най-новите статистически данни условията, поставени от Федералния резерв, за да може той да започне да намалява обема на покупките на активи, ще бъдат създадени малко по-рано, отколкото се предполагаше на предишни срещи", пише в протокола.

Други, обаче, отбелязват, че по-слабите от очакваните данни за пазара на труда в САЩ през май изискват от Фед да бъде търпелив при планирането на следващите си стъпки.

Като цяло членовете на борда на Фед са стигнали до заключението, че напредъкът в придвижването към целите на централната банка все още е недостатъчен, въпреки очакванията той да продължи. Това разколеба инвеститорите, но в крайна сметка те не бяха изненади, затова и първата им реакция при търговията с акции беше да ограничат сделките, което доведе до спад на основните индекси както в САЩ, така и в Западна Европа.

И докато още в четвъртък пазарните участници на "Уолстрийт" преодоляха смущението от протокола на Фед и отново активизираха търговията си, което прати и трите основни индекса на фондовата борса в Ню Йорк на зелена територия, пазарите в Западна Европа бяха подложени на изпитание след решението на ЕЦБ от четвъртък, 8 юли, да преразгледа стратегията си за парична политика, като промени целта си за инфлация от 2% в средносрочен план. Досега целевата горна граница беше 1.8%, която не се спазваше по време на пандемията. В същото време регулаторът отбелязва, че целта за инфлация е симетрична. Това означава, че положителните или отрицателните отклонения от целевия процент са нежелани. За пазарните участници това беше сигнал, че инфлацията около и малко над 2 на сто ще бъде продължителна, въпреки уверението преди месец на председателя на ЕЦБ Кристин Лагард, че това е временно явление, а най-вероятно и страните с по-висока от целевата инфлация няма да бъдат санкционирани, както и досега при цел от 1.8 на сто на покачване на потребителските цени.

Освен това, Управителният съвет на ЕЦБ потвърди, че лихвените проценти остават основният инструмент на паричната политика и засега промяна не се налага (най-вероятно т. нар. "репо" за рефинансиране остава нула, а заемната на ниво от 0.25% още дълго време). В същото време депозитната лихва остава на минус 0.5%, което от пазарните наблюдатели отдавна се определя като наказание за търговските банки, които плащат 0.5 на сто годишна лихва за вложените при тях суми на депозит.

Другите инструменти, включително обратното изкупуване на активи и операции за дългосрочно рефинансиране, ще останат неразделна част от политиката на регулатора на еврозоната, но ще се използват при необходимост.

През отминалите пет работни дни като утежняващ фактор търговците на фондовите борси от двете страни на Атлантическия океан възпираха бързото нарастване на заразените с новия индийски щам Delta на пандемията COVID-19 както в Западна Европа, така и в САЩ, тъй като правителствата ще бъдат принудени на наложат нови ограничения, което ще забави икономическото възстановяване.

Седмичната равносметка за пазарите в Западна Европа и САЩ

Тя показва, че за втора поредна седмица пазарите на акции в Западна Европа са преобладаващо на загуба. С повишение завършиха само германският индекс DAX (+0.24%) и общоевропейският STOXX 600 (+0.19%), докато с най-голяма загуба приключиха отминалите пет работни дни испанският IBEX 35 (-1.47%), следван от италианския FTSE MIB (-0.97%), френския САС 40 (-0.49%) и британския FTSE 100 (-0.02%).

Затова пък на Уолстрийт в Ню Йорк възходът продължава, като нарастването малко се забави спрямо през предходната седмица (28 юни - 2 юли), когато на върха по ръст беше технологичният Nasdaq (+1.94%), следван от широкия S&P 500 (+1.68%) и измерителя на щатските "сини чипове" Dow Jones (+1.03%). През миналата седмица (5 -9 юли) и трите измерителя отново бяха на печалба, но значително по-слаба спрямо седмица по-рано: с най-голям седмичен ръст отново е Nasdaq (+1.24%), следван от S&P 500 (+1.15%) и Dow Jones (+0.68%).

На БФБ през отминалите пет работни дни

с най-голям ръст приключи българският индекс на 15-те най-ликвидни компании SOFIX (+1.91%), следван от широкият BG BX40 (+1.69%), равно претегления BG TR30 (+1.61%) и с най-слаб от 0.03% завърши седмицата имотният BGREIT. Предходната седмица с най-голям спад приключи широкият BG BX40 (-1.14%), следван от българския индекс на 15-те най-ликвидни компании SOFIX (-0.95%) и равно претегления BG TR30 (-0.52%), само имотният BG REIT е с повишение от 0.89%.

Но и за отминалия първи летен месец юни равносметката е много добра, тъй като и четирите измерителя са на печалба: начело е SOFIX (+5.70%), следван от BG TR30 (+3.78%), BG BX40 (+3.73%) и BGREIT (+1.87%).

Откакто на 13 март беше обявено извънредното положение, а след това и извънредната епидемиологична обстановка (удължена до 31 юли), заради коронавирусната пандемия, до 9 юли 2021 година, SOFIX e със значителен ръст от 22.65%, а от началото на 2021 г. повишението е още по-голямо, с 25.42%.

След като и четирите индекса са на печалба, през първата пълна седмица на юли

БФБ отчете значително по-висок оборот

спрямо предходната (28 юни - 2 юли), като са осъществени 2012 сделки със 7 039 776 лота за 9 839 776 лева, спрямо 1 224 сделки с 1 744 472 лота за 8 621 980 лева или със 788 сделки, 5 295 304 лота и 1 217 877 лева повече. Трябва, обаче, да се отбележи, че огромният оборот както в обем левове, така и в изтъргувани акции, се дължи на първичното публично предлагане (IPO) на ИмПулс I (IMP1), осъществено на 7 юли, когато бяха записани всички предложени 5 334 000 акции за 5 867 400 лева при цена от 1.1 лв./ акция.

Като изключим регистрираните 519 сделки (записване на акции от IPO-то) на ИмПулс I, само още 4 дружества реализираха седмичен оборот над 200 000 лева, спрямо 12 дружества (или почти три пъти по-малко) седмица по-рано. Като изключение може да се приемат и 26 сделки за 924 236 лева на Еврохолд България АД (EUBG), които всъщност за финалът от операцията за привличане на средства от борсата (в периода 9 юни - 7 юли), чрез увеличаване на капитала, за финализиране на сделката за придобиване на активите на ЧЕЗ в България. Така холдингът успя да привлече общо над 157 млн. лв. (80.5 млн. евро) чрез IPO на нови акции.

При печалба и на четирите индекса, логично е

печелившите акции са повече от губещите

при съотношение 46% за печелившите към 7% за губещите и 47 на сто без промяна. При другите показатели съотношението също е в полза на печелившите: при търгуваните емисиите (42% печеливши към 31% губещи и 27 на сто без промяна), при сделките (45% печеливши към 26% губещи и 29 на сто без промяна) и при обемите обороти (47% печеливши към 10% губещи и 43 на сто без промяна).

Динамика на българските индекси*

Седмичният преглед (5 - 9 юли) показва, както вече посочихме, че и четирите индекса са на печалба:

- при SOFIX е отчетен ръст с 1.91%, след като в предходната седмица регистрира спад с 0.95%. През отминалите пет работни дни с акциите на 15-те най-ликвидни компании, включени в SOFIX, са реализирани сделки с 854 975 лота за 2 110 396 лева;

- при BGBX 40 повишението е най-голямо, с 1.69%, докато в предходната седмица беше отчетен спад с 1.14%. През отминалите пет работни дни с акциите на 40-те компании, включени в широкия измерител, са сключени сделки с 1 135 558 лота за 3 039 601 лева, като отново е постигнат най-висок седмичен оборот;

- при BGTR 30 нарастването е с 1.61%, сред като в предходната седмица беше отчетен спад с 0.52%. През отминалите пет работни дни с акциите на 30-те компании, включени в равно претегления измерител, са реализирани сделки с 1 044 445 лота за 2 863 437 лева;

- имотният BG REIT е с най-слабо повишение от 0.03%, след като и в предходната седмица единствен беше на печалба с 0.89%. През отминалите пет работни дни с акциите на 7-те AДСИЦ, включени в измерителя, са осъществени сделки със 169 324 лота за 394 740 лева;

Топ 3 най-печелившите акции

- Българска фондова борса АД (BSE) е начело в групата на най-печелившите емисии с ръст от 15.70% и седмичен оборот от 56 390 лева, след като предходната седмица беше в групата на най-губещите компании със спад от 3.20%; последните пет работни дни завършиха при последна цена от 7.000 лв./акция и по-висока пазарна капитализация до 46 080 020 лева от 39 826 303 лева седмица по-рано;

- Алтерко АД (A4L) е с повишение от 7.10% и седмичен оборот от 170 430 лева, при последна цена от 18.100 лв./акция и пазарна капитализация от 325 799 982 лева;

- Елхим Искра АД (ELHM) е с нарастване от 6.67% и седмичен оборот от 11 607 лева, при последна цена от 0.800 лв./акция и пазарна капитализация от 20 086 728 лева;

Топ 3 на най-губещите акции

- Син Карс Индъстри АД (SIN) е начело на групата на най-губещите емисии със спад от 7.91% и седмичен оборот от 379 085 лева, при последна цена от 1.630 лв./акция и пазарна капитализация от 33 486 180 лева;

- Софарма имоти АДСИЦ (SFI) е с понижение от 3.57% и седмичен оборот от 24 735 лева, при последна цена от 5.400 лв./акция и пазарна капитализация от 118 537 128 лева;

- Трейс груп холд АД (T57) е със спад от 3.06% и седмичен оборот от 34 552 лева, след като в предходната седмица беше в групата на най-печелившите емисии с повишение от 1.03%, при последна цена от 3.800лв./акция и по-ниска пазарна капитализация до 91 960 000 лева от 94 864 000 лева седмица по-рано;

* Сборът от оборота на четирите индекса е по-голям от общия седмичен оборот на БФБ, защото едни и същи емисии са включени в два и повече индекса.

Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база на Infostock.bg.

Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по света.

3e-news.net