За пръв път от доста време насам възходящият тренд на пазара на акции на Българската фондова борса (БФБ) съвпадна с положителната посока на търговията по борсите от двете страни на Атлантическия океан. За пазарите в Западна Европа и САЩ анализаторите са категорични, че това се дължи на преодоления страх от инфлацията, който завладя пазарите, след като данните за май показаха 13-годишен рекорден от 5% ръст на потребителските цени в САЩ и ускоряване на инфлацията с 2% за еврозоната след 2018 година.

През миналата работна седмица (21-25 юни) трите най-големи централни банки в света - Федералният резерв на САЩ (Фед), Европейската централна банка (ЕЦБ) и Банката на Англия, бяха единодушни, че инфлацията е висока и е над допустимия праг, но е временно явление и банковите регулатори имат механизми за овладяване на ситуацията с възстановяването на икономиките от вирусната пандемия.

Седмичната равносметка за пазарите на акции в Западна Европа и САЩ

След значителен спад през третата седмица на юни, през четвъртата фондовите борси в Западна Европа се възстановиха и всички основни индикатори са с повишение около и над процент. На върха е британският FTSE 100 (+1.69%), следван от общоевропейския STOXX 600 (+1.23%), германския DAX (+1.04%), италианския FTSE MIB (+1.11%), френския САС 40 (+0.85%) и испанския IBEX 35 (+0.71%).

На "Уолстрийт" в Ню Йорк, след съкрушителния спад и на трите индекса с над процент (14-18 юни), като най-голяма беше загубата на измерител на 30-те най-големи и стабилни публични компании в САЩ Dow Jones (-3.47%), през периода 21-25 юни настъпи тотален обрат. И трите индекса са с ръст от над 2 процента, като на върха е Dow Jones (+3.46%), следван от широкия S&P 500 (+2.74%) и технологичния Nasdaq (+2.39%).

Анализаторите са категорични, че обратът е настъпил от потвърдената позиция и на трите централна банки в САЩ, еврозоната и Великобритания, наречен от някои "успокоението на банкерите".

Първа беше председателката на ЕЦБ Кристин Лагард, която заяви миналия понеделник пред Европейския парламент, че инфлацията е временно явление, а икономиката на еврозоната се възстановява по-бързо от очакваното. Затова засега промяна в паричната политика на ЕЦБ не се предвижда. Същото "успокоение" тя изрази и в петък, по време на срещата на лидерите на ЕС в Брюксел. Лагард отново заяви, че инфлацията в еврозоната вероятно ще продължава да се повишава до есента, но това ще бъде само временно нарастване. В разпространеното съобщение до медиите от ЕЦБ председателят на банковия регулатор на еврозоната казва: "БВП на еврозоната се възстановява и ще се върне на нивата отпреди пандемията до първото тримесечие на 2022 г., което би било с три месеца по-рано от очакванията ни през пролетта. Фискалната и паричната политика продължават да играят своята роля в подкрепа на икономическата активност и укрепване на доверието. Необходима е непрекъсната подкрепа, за да се избегне COVID пандемията да остави големи трайни белези върху европейската икономиката."

Пред подкомисията за коронакризата в Камарата на представителите (долната камара) на Конгреса на САЩ председателят на Фед (финансовия регулатор на страната) Джером Пауъл заяви миналия вторник, че инфлацията е временно явление и докато не настъпят съществени помени на пазара на труда Фед няма да променя лихвите и да подпомага икономиката чрез изкупуването на активи.

Два дни по-късно, миналия четвъртък, бордът на Банката на Англия обяви, че инфлацията временно ще надхвърли 3% до края на годината, заради нарастващите цени на енергията и суровините, но всяко ускоряване на потребителските цени вероятно ще бъде временно и заради това Банката на Англия не възнамерява да повишава лихвените проценти, докато пазарът на труда не се подобри и инфлацията се стабилизира близо до целта от 2%.

Седмичната равносметка за БФБ

За втора поредна седмица и четирите индекса на БФБ с повишение през четвъртата седмица на юни (21-25), макар и по-слабо от предходната седмица (14-18). Начело по нарастване през отминалите пет работни дни е равно претегленият BG TR30 (+0.76%), следван от българския индекс на 15-те най-ликвидни компании SOFIX (+0.75%), широкия BG BX40 (+0.67%) и най-слабо повишение завърши имотният BGREIT (+0.48%).

Докато през третата седмица, когато настъпи съществена промяна на БФБ, при три от индексите нарастването е близо до 2%. Тогава на върха със седмично повишение приключи широкият BG BX40 (+1.88%), следван от равно претегления BG TR30 (+1.83%), българския индекс на 15-те най-ликвидни компании SOFIX (+1.73%) и с най-слаб ръст беше имотният BGREIT (+0.39%).

През първите две седмици на юни преобладаваха индексите с понижение, но възходящият тренд през последните две седмици успя да заличи загубите в началото на месеца. Равносметката от началото на първия летен месец до 25 юни SOFIX e с ръст от 5.39%, следва BGTR 30 (+3.97%), BGBX 40 (+3.84%) и BGREIT (+1.98%).

Откакто на 13 март беше обявено извънредното положение, а след това и извънредната епидемиологична обстановка (удължена до 31 юли), заради коронавирусната пандемия, до 25 юни 2021 година, SOFIX e на печалба с 21.51%, а от началото на 2021 г. повишението е с 24.24%.

След като и четирите индекса бяха на печалба, през четвъртата седмица на юни

БФБ отчете значително по-висок оборот

спрямо предходната (14-18 юни), като са осъществени 1 343 сделки с 91 953 749 лота за 24 552 991 лева, спрямо 1 163 сделки с 1 370 785 лота за 4 051 451 лева или със 180 сделки, 90 582 964 лота и 11 913 885 лева повече.

Огромната разлика в оборота се дължи на активната търговия с акции на куриерската компания Спиди АД (SPDY). През цялата седмица, до крайния срок 25 юни за приемането на търговото предложение от френската "Геопост" АД (която е мажоритарен собственик и притежава 69.8% от капитала), към останалите акционери при цена от 80 лв., са реализирани сделки с 224 363 лота за 18 174 468 лева на цени над предложената - между 81 и 82 лева за акция. Така, ако извадим оборота на Спиди, ще останат малко над 7.3 млн. лева седмичен оборот на БФБ.

Да припомним, че през втората седмица юни също имаше изключение, свързано с оборота на БФБ. Тогава с акции на Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД (TBS) бяха реализирани 417 сделки за 12 158 104 лева, заради старта на 8 юни на третия транш на предлагане на 6% от наличните акции.

През отминалите пет работни дни 11 дружества са реализирали оборот над 200 000 лева, докато в предходната седмица са били само 4. На върха както вече посочихме е Спиди АД (SPDY) с 42 сделки с акции за 18 174 468 лева; Софарма АД (SFA) - 51 сделки за 881 103 лева; Доверие Обединен Холдинг АД (DUH) - 183 сделки за 570 274 лева; Алтерко АД (A4L) - 125 сделки за 444 842 лева; Инвестиционна Компания Галата АД (GTH) - 17 сделки за 400 250 лева; Адванс Терафонд АДСИЦ (ATER) - 41 сделки за 320 291 лева; Ай Ти Еф Груп АД (ITFA) - 3 сделки с облигации на дружеството за 308 000 лева; Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД (68 сделки за 270 848 лева); ТБ Първа Инвестиционна Банка АД (FIB) - 26 сделки за 245 276 лева; Сила Холдинг АД (HSI) - 9 сделки за 200 200 лева; Родна Земя Холдинг АД (HRZ) - 12 сделки за 200 032 лева.

За отбелязване е, че емисиите на три от четирите дружества от предходната седмица, които бяха най-оборотните, и през отминалите пет работни дни са в същата група: Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД (TBS), Спиди АД и Софарма АД (SFA).

Динамика на българските индекси*

Седмичният преглед (21 - 25 юни) показва, както вече посочихме, че всички измерители са на печалба, но значително по-ниска отколкото в предходната седмица, когато трите основни измерители завършиха с повишение с близо два процента:

- при SOFIX е отчетено повишение с 0.75%, след като в предходната седмица завърши с ръст от 1.73 на сто. През отминалите пет работни дни с акциите на 15-те най-ликвидни компании, включени в SOFIX, са реализирани сделки с 1 091 867 лота за 3 350 724 лева;

- при BGBX 40 нарастването е с 0.67%, спрямо повишение от 1.88% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 40-те компании, включени в широкия измерител, са сключени сделки с 6 011 739 лота за 22 555 826 лева, като отново е постигнат най-висок седмичен оборот;

- при BGTR 30 е отчетен най-висок ръст с 0.76%, след като в предходната седмица нарасна с 1.83%. През отминалите пет работни дни с акциите на 30-те компании, включени в равно претегления измерител, са реализирани сделки с 1 478 320 лота 22 173 601 лева;

- имотният BG REIT е с най-слаб седмичен ръст от 0.48%, след като в предходната седмица отчете повишение с 0.39%. През отминалите пет работни дни с акциите на 7-те AДСИЦ, включени в измерителя, са осъществени сделки с 99 038 лота за 517 309 лева.

Топ 3 на най-печелившите акции

- Доверие Обединен Холдинг АД (DUH) е начело в групата на най-печелившите емисии с ръст от 16.95%, след като и в предишните пет работни дни беше в тази група с повишение от 13.90%, седмичен оборот от 570 274 лева, при последна цена от 6.900 лв./акция и по-висока пазарна капитализация до 129 279 083 от 110 542 984 лева седмица по-рано;

- Синергон Холдинг АД (SNRG) с повишение от 6.77%, седмичен оборот от 170 460 лева, при последна цена от 0.710 лв./акция и пазарна капитализация от 13 034 783 лева;

- Алкомет АД (ALCM) е с нарастване от 5.43%, седмичен оборот от 25 163 лева, при последна цена от 9.700 лв./акция и пазарна капитализация от 174 143 702 лева.

Топ 3 на най-губещите акции

- ЧЕЗ Електро България АД (CEZE) отново е начело на най-губещите емисии със спад от 6.67%, след като в предходната седмица отчете понижение с 14.29%, седмичен оборот от 111 600 лева, при поседна цена от 28 000.000 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация до 140 000 000 лева от 150 000 000 лева седмица по-рано;

- Неохим АД (NEOH) също е за втора поредна седмица в групата на най-губещите емисии, със загуба от 6.20%, след като в предходната седмица отчете понижение от 1.53%, седмичен оборот от 32 514 лева, при последна цена от 24.200 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация до 64 235 464 лева от 68 482 436 лева седмица по-рано;

- ТБ Централна кооперативна банка АД (CCB) е със спад от 3.55%, седмичен оборот от 49 434 лева, при последна цена от 0.950 лв./акция и пазарна капитализация от 120 773 472 лева.

* Сборът от оборота на четирите индекса е по-голям от общия седмичен оборот на БФБ, защото едни и същи емисии са включени в два и повече индекса.

Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база на Infostock.bg.

Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по света.

3e-news.net