Ресторантьорският сектор бе един от най-засегнатите от коронакризата, но също така получи и най-много "бонуси" от държавата. Най-големият от които е намаленото ДДС до 9%, като правителството се съгласи на това, дори след като браншът заяви, че няма да свали цените, а ще запази маржът за себе си, за да се стабилизира.

Изведнъж обаче НАП поля със студен душ бранша, като съобщи, че храненето в ресторантите наистина ще се облага с 9% ДДС (без алкохола), но доставката на храна и взимането "за вкъщи" ще си остане с 20%. По този начин бизнесът губи този марж от 11 пр. пункта и вероятно ще търси начин да си го осигури чрез "вратички" в законодателството, отбелязва Economic.bg.

НАП публикува обещаното Становище за прилагането на намалената ставка на данъка върху добавената стойност от девет процента, съгласно разпоредбата на чл. 66, ал. 2, в сила от 1 юли 2020 г. И в него приходната агенция реално посочва тези "вратички".

Накратко, в цената на предлаганата храна трябва да бъде включена съпътстваща услуга. И НАП дава пример с wi-fi или паркинг, което може да се използва от веригите за бързо хранене в моловете.

С по-ниска ставка по ДДС ще се облага и храната, която клиентът например не е успял да изяде в ресторанта и иска да му бъде поставена за вкъщи. НАП приема, че при този случай клиентът вече е използвал в ресторанта съпътстваща услуга, която е предназначена да улесни консумацията на храната, която всъщност е задължителното условие доставчиците на храна да се възползват от намаленото ДДС.

Ако обаче клиентът явно демонстрира намерението си да получи храна, без да ползва помощните услуги на ресторанта или заведението, които всъщност превръщат доставката от такава на стока в доставка на услуга, следва да се приеме, че е налице доставка на стока и да се приложи стандартната ставка от 20%.

Това според НАП засяга именно доставката на храна по домовете с доставчик - който понякога може да работи в самото заведение, или да се използва външна услуга. Със становището НАП се опитва да обясни защо доставената до дома храна ще се облага с 20%, но в крайна сметка се посочва, че "преценката на обстоятелствата за наличие или отсъствие на съпътстваща доставка следва да се извършва самостоятелно за всеки конкретен случай". Тоест браншът отново има свобода да "преценява" дали да запази маржът, фактурирайки си някакъв вид услуга към храната, или да го даде на държавата.

"Предвид разпоредбата на чл. 128 от ЗДДС, когато основна доставка се съпътства от друга доставка и плащането е определено общо, приема се, че е налице една основна доставка. Съгласно постоянната практика на СЕС, съпътстваща е тази доставка, която от гледна точка на получателя няма самостоятелно значение и сама по себе си не представлява цел за клиента, а се явява допълнение или повишава качеството на основния предмет на доставката", пише в становището, по което трябва да се водят браншовете с ново, по-ниско, ДДС.

Там е записано още, че при условията на съпътстваща доставка услугата по хранене може да включва и други услуги, които обичайно се предоставят на клиентите. Ако ресторантите искат да доставят храна с 9% ДДС трябва към нея да предоставят услуга с обща цена "и доколкото нямат самостоятелна ценност, а способстват за повишаване на качеството на основната доставка, имат съпътстващ характер спрямо основната доставка - ресторантьорски услуги".

Заведенията на самообслужване също ще начисляват от 1 юли по-ниска ставка ДДС - 9%, ако предоставят на клиентите достъп до инфраструктура, осигуряваща възможност за консумация на закупената храна на място. Под инфраструктура се разбира маси и столове, съобразно броя на клиентите (а не само елементарно оборудване, позволяващо на ограничен брой клиенти да консумират храната на място), достъп до санитарни помещения, отопление или климатизиране на заведението, когато същото е закрито помещение, както и поддържане на хигиена в заведението.

Според Съда на Европейския съюз, цитиран от НАП, ресторантьорските и кетъринг услугите са налице само при наличие на сервиране на храната в чинии, предоставяне на клиентите на оборудвана, което включва както салон за хранене с прилежащите му помещения (гардероб и пр.), така и мебели и съдове.

"В някои случаи физическите лица, чиято професия се състои в изпълнението на тези ресторантьорски сделки, трябва да подредят приборите, да съветват клиентите, да им дават разяснения относно предлаганите ястия и напитки, да сервират тези продукти на масата и накрая, след приключването на консумацията, да почистят масите", е същността на ресторантьорските услуги според решение на Съда на ЕС, отново цитирано от НАП.

Именно подобна услуга липсва в доставката на храна по домовете или взимането на храна за вкъщи, обясняват от приходната агенция.

В контекста на измененията в Закона за ДДС, свързани с разширяването на обхвата на прилагане на намалената ставка от 9%, във фискалните устройства, считано от 1 юли 2020 г. до 31 декември 2021 г. продаваните стоки или услуги, за които се прилага намалената ставка, следва да се препрограмират към съответната данъчна група.

С 20% ДДС обаче остава продажбата на храна от вендинг машини, мини бар, от топлата витрина на магазини; от каравани, фоайета на кина, павилиони и будки, както и от гишета на ресторанти за консумация извън ресторанта ("drive in", "walk through"), където процесът на поръчване е опростен и частично автоматизиран, липсва специализирано обслужване от сервитьор, а клиентът има ограничена възможност да персонализира поръчката.

Къде в ЕС и доставката на храна се облага с по-нисък ДДС

Справка на Economic.bg ГД "Данъчно облагане и митнически съюз" към Европейската Комисия показва, че повечето страни от ЕС въвеждат диференцирана ставка по ДДС и за доставката на храна по домовете - т.нар. take away услуга. Това се случва успоредно с по-ниската ставка, с която се облага храната и на място в заведенията за хранене.

Резултатите от справката показват, че тези страни облагат както самата ресторантьорска услуга, чиято същност е описана в решения на Съда на Европейския съюз и която следва НАП при тълкуването на промените в Закона за ДДС, така и услугата за доставка на храна по домовете. Което също може да даде основание на ресторантьорите да облагат доставката на храна по домовете с 9% ставка, а в последствие, ако проверките на НАП установят несъответствие, санкциите да се обжалват в съда.

В Австрия, Испания, Франция и Италия доставката на храна и взимането на храна за вкъщи се облага с 10%, с колкото и храната на място в заведенията. В Белгия ставката, с която се облага храната по домовете (6%) е дори по-ниска от ресторантьорската услуга, която е с 12% ДДС. Това се случва и в Германия и Кипър, където при поръчка на храна за вкъщи потребителският данък е по-нисък от този на място в заведенията (7% срещу 19% за Германия и 5% срещу 9% за Кипър).

В Чехия, Люксембург, Холандия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Финландия и Швеция както храната по домовете, така и храната в ресторантите се облага с еднаква диференцирана ставка на потребителския данък - между 3 и 15%.