По своя инициатива Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) образува три производства за установяване на евентуално извършени нарушения под формата на забранени споразумения и решения на сдружения на предприятия.

Кръгът на засегнатите включва "участници на всички нива на дистрибуция в хранителния сектор и техни обединения, се казва в съобщението на КЗК, в което те се изброяват: "Сдружение за модерна търговия", "Билла България" ЕООД, "Лидл България ЕООД енд Ко" КД, "Кауфланд България ЕООД енд Ко" КД, "Максима България" ЕООД, "Промаркет" ООД, "Фантастико Груп", и "Метро кеш енд кери България" ЕООД, Сдружение "Съюз на птицевъдите в България", Сдружение "Асоциация на промишленото птицевъдство", "Асоциацията на млекопреработвателите в България" и Сдружение "Национална асоциация на млекопреработвателите".

Текстът, въз основа на който Комисията образува производствата срещи горепосочените компании - чл. 15 от ЗЗК, забранява всякакви споразумения (съгласуване) между предприятия, които като резултат (или като цел) нарушават или ограничават конкуренцията. На първо място в списъка по законовия текст стои прякото или косвено определяне на цени или други търговски условия (картелни споразумения между поне две предприятия).

Комисията съобщи, че за да осигури събирането на достатъчно преки доказателства за наличието на евентуални тайни договорки между участниците в сектор "Храни", след получени съдебни разрешения от Административен съд - София област, е извършила със съдействието на МВР изненадващи проверки на място в офисите на "Лидл България", Съюза на птицевъдите и Националната асоциация на млекопреработвателите. За тези проверки КЗК съобщи в сряда. От офисите са иззети копия на документи и електронна кореспонденция, които КЗК предстои да анализира, за да проучи дали е била обменяна чувствителна търговска информация или е имало "координирано пазарно поведение между производителите, търговците и техните обединения в сектор "Храни"".

В съобщението си КЗК казва, че не би могла да извърши анализите в "спешен порядък" поради мащаба и стандартите на доказване на подобни антитръстови нарушения.

Заедно с това обаче антимонополният орган заявява, че заради обществения интерес, който има по темата, "ще направи всичко възможно в рамките на предоставената й от ЗЗК компетентност, да извърши проучването във възможно най-кратък срок".

След приключване на проучванията при установени нарушения, Комисията ще упражни законовите си правомощия, в това число да санкционира нарушителите.

В предишно свое съобщение КЗК настоя да се разбере, че нейната компетентност е определена изрично в Закона за защита на конкуренцията и тя "не обхваща възможност за ценово регулиране". В същото време правомощията ѝ "не включват и установяването и санкционирането на спекула от страна на търговците, съответно овладяване на инфлационните процеси".

В заключение КЗК отбелязва, че "всякакви опити за дискредитиране в публичното пространство на предприетите от Комисията законови действия възпрепятстват работата й и целят създаване на негативна представа за институцията сред обществото". КЗК изтъква, че е "независим орган, който разполага с пълна оперативна самостоятелност относно способите за събиране на доказателства и начините на реализирането им в рамките на законовите си правомощия, като намесата в работата й е напълно недопустима".