Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) излезе с остро изявление заради некоректно представяне пред обществото на нейните правомощия и дейност.

В изявлението се критикуват "зачестилите случаи на популистка реторика от страна на различни публични фигури, които последователно и тенденциозно изразяват негативната си оценка спрямо КЗК, независимо от ползотворните резултати от дейността ѝ".

КЗК настоява, че нейната компетентност е определена изрично в Закона за защита на конкуренцията и тя "не обхваща възможност за ценово регулиране" В същото време правомощията ѝ "не включват и установяването и санкционирането на спекула от страна на търговците, съответно овладяване на инфлационните процеси".

Антимонополният орган определя като неправилно и некоректно използването на нейните правомощия и дейност за политически и предизборни цели. Наред с това КЗК е и против да се коментира специфичната й дейност по начин, който показва "сериозно непознаване на правомощията" й, както и на процедурите за упражняването им.

В същото време КЗК съобщи, че извършва проучване по повод увеличението на цените на основни хранителни продукти в търговските вериги. 

Какво проучва КЗК в продажбата на храни

Насочвайки вниманието към своята дейност, КЗК съобщава, че извършва предварително проучване по повод увеличението на цените на основни хранителни продукти в магазинната мрежа и преди всичко в търговските вериги в страната. Фокусът на проучването е установяването на забранени търговски практики по веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти - т.е. наличието на неправомерен натиск от страна на големите купувачи - търговски вериги върху техните доставчици.

Подобно поведение на веригите, освен че може да увреди интересите на по-слабите страни - доставчици, би могло да се отрази и на формирането на цените на хранителните продукти към крайните потребители, се казва в становището на КЗК.

КЗК проучва предлагането, ценообразуването и етикетирането при хранителните и селскостопанските продукти и във връзка с това е изискала информация и доказателства както от държавни органи - Комисията за защита на потребителите (КЗП), от асоциации на производители на хранителни продукти, така и от повече от 25 доставчика на определени продукти.

Намерението е да се събере ин формация за поведението на големите търговски вериги в отношенията им с техните доставчици - дали същите понасят необосновано тежки търговски условия, което рефлектира при формирането на цените за крайните потребители.

В хода на проучването КЗК разширява неговия обхват по отношение на продуктите, чийто цени са особени чувствителни за потребителите, като изисква допълнителни данни от множество производители и доставчици. "Следва да се има предвид, че проучването не е ограничено в рамките на законовоопределен срок, изисква сериозно технологично време относно представянето, обработването и анализирането на информацията и доказателствата."

"В случай че от събраните информация и доказателства възникнат основателни съмнения за извършени нарушения на ЗЗК, представляващи нелоялна конкуренция, забранени търговски практики или забранени споразумения (картели), Комисията ще се самосезира, за да санкционира и прекрати неправомерните действия."

Какво е свършила по въпроса досега КЗК

КЗК напомня, че нейната ефективност се доказа и с последното й решение, с което санкционира "Лукойл-България" ЕООД с рекордна санкция в размер на 67 771 454 лева за злоупотреба с господстващо положение на пазара на горива. "В резултат на активните действия на КЗК, още в хода на проучването по производството, "Лукойл-България" ЕООД промени и коригира поведението си, което е най-важната цел на антимонополния орган, а именно да осигури защита и условия за разширяване на конкуренцията. Действията на Комисията са важни и предвид факта, че горивата имат структуроопределящо значение за икономиката на страната, влияят значително на конкурентния процес и в други икономически сектори, вкл. храните и засягат пряко обществения интерес."

Във връзка с горещия въпрос за търговията с храни и наблюдавания в последните години ръст на цените на българския пазар, КЗК отбелязва, че секторът е приоритет в нейната дейност и е постоянно наблюдаван и проучван, "за което свидетелстват множеството решения на Комисията през годините".

В изявлението се казва, че КЗК извършва секторен анализ на конкурентната среда на пазарите на производство и търговия на слънчогледово олио и пшенично брашно. "Анализира се структурата на пазара, пазарните условия за производство и търговия и се проследява доколко ценовите тенденции са повлияни от обективни икономически фактори или са следствие от изкривяване на пазарната среда, посредством прилагане на евентуални антиконкурентни практики."

КЗК отбелязва, че по повод провеждани промоции на слънчогледово олио през 2022 г. се е самосезирала и наложила имуществени санкции на "Билла" и "Кауфланд" за нелоялна конкуренция.

Комисията приканва всеки, който разполага с информация и/или доказателства за евентуално антиконкурентно поведение на пазарните участници, да й ги предостави по уредените канали на нейната интернет страница.