Комисията за регулиране на съобщенията даде разрешения за ползване на радиочестотен спектър в обхват 3.6 GHz на трите мобилни оператора, участвали в търга за ползване на обхвата. Това са А1 България ЕАД, "Теленор България" ЕАД и "Българска телекомуникационна компания" ЕАД.

Разрешенията, издадени в резултат на проведения през април тази година търг с тайно наддаване за предоставяне на радиочестотен спектър в този обхват, са за срок от двадесет години. С предоставянето на спектъра се създават условия за навлизане на нови технологии на българския пазар, с достатъчна гъвкавост за осигуряване на настоящи и бъдещи безжични широколентови услуги, базирани на 5G мрежи.

С това Комисията приключи първия етап от предоставянето на радиочестотен спектър в така наречените "пионерни ленти" за 5G (700 MHz, 3.6 GHz и 26 GHz), определени от Европейската комисия.