Ключови договори за изграждането на междусистемната газова връзка Гърция-България бяха подписани днес в Министерството на енергетиката. Двете страни подписаха споразумение за установяване на данъчен режим по проекта за изграждане на интерконектора. То беше подписано от министъра на енергетиката Теменужка Петкова и министъра на енергетиката и околната среда на Гърция Константинос Хадзидакис, Бяха подписани и договор за заем между Европейската инвестиционна банка и "Български енергиен холдинг" ЕАД, споразумения за пренос на газ с "Булгаргаз" АД, гръцката компания ДЕПА и италианската Едисон и други.

Министърът на енергетиката Теменужка Петкова каза, че "днешният ден е знаков", защото той ще даде възможност да се реализира този дългоочакван проект не само за България, но и за Югоизточна Европа. По думите й този проект ще промени облика на целия регион и ще гарантира енергийната сигурност в региона. Според Петкова с подписаните днес документи проектът за изграждането на интерконектора между България и Гърция вече е необратим и неговата работа е гарантирана през следващите десетилетия. Тя допълни, че реализацията на проекта е заложен в управленската програма на правителството. Този ангажимент ще бъде спазен и търговската експлоатация на интерконектора ще може да започне през второто полугодие на 2020 г.

Министърът на енергетиката и околната среда на Гърция Константинос Хадзидакис заяви, че днес е бил подписан окончателният акт за този обект. Той добави, че реализацията на този проект е отнело около 10 години. Според него това забавяне е неприятно и Хадзидакис се надява подобни неща да няма в бъдеще. По думите му осъществяването на този проект ще окаже положително въздействие върху снабдяването с природен газ на България и региона. По този интерконектор ще може да се доставя каспийски газ от Трансадриатическия газопровод (TAP). По него ще има възможност за доставка на втечнен газ (след регазификация) от терминала в Александруполис. Освен това този проект е доказателство за доброто сътрудничество между България и Гърция, отбеляза министърът.

Двамата министри подписаха споразумение за установяване на данъчен режим по проекта за изграждане на интерконектора

Председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов заяви, че "днес е важен и хубав ден за потребителите на природен газ за България и региона". Той добави, че с подписаните днес договори се изпълняват поетите предварително ангажименти, за да се даде началото на строителството на междусистемната газова връзка. По думите му енергийните регулатори на Гърция и България са спомогнали за реализацията на проекта, защото са създали необходимата регулаторна база. Той се надява до една година газовата връзка да влезе в експлоатация. Според него благодарение на тази газова връзка ще има възможност да се създаде газова борса в България.