Европейската комисия одобри днес отпускането на 33 милиона евро от бюджета на ЕС за изграждането на връзката между газопроводите на България и Гърция. Средствата ще послужат за строителството на газопровод с дължина 182 километра между Комотини и Стара Загора. Газопроводът е европейски проект от общ интерес за целите на енергийния съюз, отбелязва ЕК.

Газовите системи на двете държави ще бъдат свързани за първи път и това се очаква да доведе до разнообразяване на енергийните източници в региона, с повишаване на енергийната сигурност. По-голямото съревнование на пазара на газ ще доведе до по-ниски цени за потребителите, допълва комисията.

Очаква се интерконекторът Комотини-Стара Загора да влезе в експлоатация през 2020 година. Връзката ще осигури природен газ от Каспийския регион чрез Трансадриатическия газопровод, както и втечнен газ от Гърция. Интерконекторът гарантира сигурността на доставките в Югоизточна Европа, писаха наскоро гръцки специализирани издания.

В Северна Гърция изграждането на отсечката за трансфер на азерски газ е приключила почти 90%, съобщи министърът на енергетиката Йоргос Статакис.

Изпълнители и количества

Проектът IGB (Междусистемна газова връзка Гърция-България) се изпълнява от смесеното инвестиционно дружество (проектна компания) Ай Си Джи Би АД, регистрирано в България през 2011 г. с акционери БЕХ ЕАД с дял от 50 процента и Ай Джи Ай Посейдон (IGI Poseidon) с дял от също 50 процента. Ай Джи Ай Посейдон e дружество, регистрирано в Гърция, с акционери гръцката публична газова корпорация ДЕПА (DEPA S.A.) и италианската енергийна група Едисон (Edison SpA).

Газопроводът IGB трябва да свърже гръцката и българската газопреносни системи. Планира се общата дължина на газопровода да е 182 км, диаметърът на тръбата - 32 инча, а проектният капацитет - до 3 млрд. куб метра годишно в посока Гърция-България. В зависимост от пазарния интерес към ползване на по-голям капацитет и възможностите на съседните газопреносни системи, капацитетът е проектиран да се увеличи до 5 млрд. куб метра годишно, като следва развитието на пазара и по този начин позволявайки обратно подаване (от България към Гърция) с допълнително изграждане на компресорна станция.

Има подписан меморандум за разбирателство между Ай Си Джи Би АД и ТАП (TAP AG) за съвместни действия във връзка с бъдещо свързване на интерконекторния газопровод с Трансадриатическия газопровод (ТАР).

Кога ще започне строителството и кой ще строи (?)

Днес, 2 април, в офиса на "Ай Си Джи Би" АД се проведе публично заседание за отваряне на офертите, подадени в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет "Проектиране, доставка и строителство на междусистемна газова връзка Гърция-България". Прогнозната стойност на обществената поръчка е 145 000 000 (сто четиридесет и пет милиона) евро без ДДС, а срокът за изпълнение на поръчката е 18 месеца, считано от започване на изпълнението. Това съобщиха от проектната компания.

Над 10 български и чуждестранни компании и обединения проявиха първоначален интерес към обществената поръчка и подадоха документи в първа фаза на процедурата. Търгът се провежда като ограничена процедура, като по правило само петима кандидати могат да продължат напред към втора фаза и подаване на оферти. Допуснатите кандидати са:

  • ДЗЗД "АЙ ДЖИ БИ - 2018"
  • Обединение "Макс Щрайхер-Терна"
  • Обединение Spiecapag Trace IGB 2018
  • J&P АВАКС
  • Обединение - "CPP-AKTOР"

От допуснатите кандидати в посочения от възложителя краен срок са постъпили оферти от ДЗЗД "АЙ ДЖИ БИ - 2018" и J&P АВАКС.

Предстои разглеждане на техническите предложения за тяхната допустимост, поставяне на техническа оценка според показателите на методиката и отваряне на ценовите предложения. ДЗЗД "АЙ ДЖИ БИ - 2018" и J&P АВАКС са дружества от международен мащаб с доказани качества и високо ниво на работа, което гарантира добра конкурентна среда и избор на икономически най-изгодната оферта за проекта, отбелязват от проектната компания.

J&P АВАКС (J&P-AVAX Group) e една от най-големите строителни компании в Гърция. В Дружеството по Закона за задълженията и договорите Ай Джи Би" са италианската "Бонати" (Bonatti) и българските "Джи Пи груп" и "Главболгарстрой Иитернешънъл". "Бонати" С.П.А има 70-годишен опит като главен изпълнител в строителството на петролна, газова и енергийна инфраструктура.

От ICGB предвиждат изборът на изпълнител да бъде осъществен през месец май, с което да се обезпечи старт на строителните дейности през месец юни.