Има възможност няколко летищни площадки да получат статут на международни летища. Готови са критериите, на които трябва да отговарят те, за да бъдат преобразувани.

Допълненията в Наредба №20, с които се определят изискванията за издаване на удостоверение за експлоатационна годност на "международни летища за обслужване на авиация с общо предназначение" са готови. Съгласувателните процедури са проведени и наредбата ще бъде публикувана за обществено обсъждане, обяви заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Христина Велинова по време на конференция, по случай 74-та годишнина на Българската гражданска авиация, цитирана в съобщение на министерството.

"Така някои малки летища, които към настоящия момент са летателни площадки, ако отговарят на изискванията на нормативната уредба и се снабдят с подходящо оборудване, ще имат възможност да обслужват международни полети от авиацията с общо предназначение. Към момента готовност за това са обявили обектите в Русе, Лесново, Приморско, Балчик, Казанлък и София-Запад", отбеляза Велинова.

Заместник-министърът допълни, че останалите малки летища, които в момента са летателни площадки, ще могат да се класифицират като "летища за обслужване на полети, различни от търговски въздушен превоз, с въздухоплавателни средства с максимална излетна маса под 5700 кг срещу заплащане или без заплащане, както и за технологични нужди на собственика без заплащане".

За тази група най-малки летища, на които няма да се извършват международни полети, се предвижда облекчен регистрационен режим.