През м. декември се наблюдават малко под 28 000 обяви за работа, като те са намалели с 33% (близо 14 000 по-малко) спрямо ноември. Това показва ежемесечният анализ на HR компанията и кариерен сайт JobTiger. През последното тримесечие спадът е цели 43%, като той е на-осезаем през изминалия декември. Въпреки това, на годишна база, броят на обявите е все още с 5% по-голям от този през декември 2021 г.

Драстичният спад на предлагането на работа не е нещо нестандартно за последния месец на годината. Коледните и новогодишни празници обикновено са причина за забавяне или преустановяване на работните процеси за 10-15 дни, в това число и процесите на подбор на персонал, се казва в анализа на компанията.

Графика: Job Tiger

При разглеждане на обявите по сектори, наблюдаваме спад във всеки един от тях с три и четирицифрени стойности. Най-много е намалял броят на предложенията в сектор "Търговия и продажби" - те са с 3360 (-35%) по-малко от ноември.

След него се нареждат секторите "Производство" (2330 предложения по-малко, 36% спад), "Административни и обслужващи дейности" (1570 предложения по-малко, 36% спад), "Хотелиерство и ресторантьорство" (1430 предложения по-малко, 29% спад), "ИТ" (1280 предложения по-малко, 21% спад), "Логистика и транспорт" (1160 предложения по-малко, 29% спад), "Строителство" (830 предложения по-малко, 39% спад), "Здравеопазване и фармация" (600 предложения по-малко, 33% спад) "Счетоводство, одит, финанси" (560 предложения по-малко, 28% спад) и "Маркетинг и реклама" (360 предложения по-малко, 25% спад).

На годишна база наблюденията отчитат положителни резултати. Отчитаме ръст на обявите във всички сектори. Единствено изключение е секторът "ИТ". Както по света, така и у нас именно в този сектор продължава да се отчита спад на предложенията за работа. Броят на обявите е с цели 27% (1580 обяви) по-малко спрямо декември 2021 г.

Графика: Job Tiger

По дял първо място по обяви за работа е секторът "Търговия и продажби" с 22%, следван от секторите "ИТ" (15,3%) и "Производство" (14,9%). По-нататък са "Хотелиерство и ресторантьорство" (13%) "Административни и обслужващи дейности" (10,2%), "Логистика и транспорт" (10,1%), "Счетоводство, одит, финанси" (5,2%), "Строителство" (4,6%), "Здравеопазване и фармация" (4,4%), "Маркетинг и реклама" (3,8%) и "Изкуство" (1%).

намалели са и предложенията за работа от вкъщи и/или дистанционна работа - и пак приблизително 1/3 - 30%. През декември те са с около 1400 по-малко от ноември и общият им брой се равнява на около 3400 или 14,3% от всички обяви.

По сектори - 66% от този тип предложения са в "ИТ", следвани от "Административни и обслужващи дейности" (13%), аутсорсинг индустрията (12%) и "Търговия и продажби" (5%).