Засилени проверки на продаваните твърди и течни горива са сред основните акценти в работата на инспекторите от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) през 2022 г. Това каза в интервю за БТА председателят на ДАМТН Петър Горновски. Продължават и проверките по останалите ресори на Агенцията. От 2020 г. обхватът на контролната и надзорната дейност на ДАМТН е разширен и сред новите обекти, които трябва да проверява Агенцията, попадат язовирите, твърдите горива и басейните, напомни Горновски.

Предлаганите течни горива през последните години са с добро качество

От години в обхвата на контролната дейност на ДАМТН са и проверките на обекти, разпространяващи течни горива. Само за 2021 година са били направени 1222 инспекции на бензиностанции. Този брой е значително по-голям спрямо предходната 2020 година, когато започна пандемичната вълна и имаше и локдаун, каза Горновски.

Освен планови, инспекторите на ДАМТН правят проверки и по жалби на граждани.

През миналата година са били взети 1704 проби от течни горива, при които са установени 66 несъответствия с изискванията на нормативната уредба. Това е 3,23 процента от общото количество проверени течни горива за 2021 г.

Прави впечатление, че предлаганите горива през последните години са с добро качество, коментира председателят на ДАМТН. Повечето от откритите несъответствия при взетите проби са били свързани с качествените показатели, като едва 11 от тях се отнасят за биогоривото.

Общото количество изтеглено от пазара течно гориво през 2021 г. е малко над 208 000 литра.

Основните проблеми, установени при проверките на автомобилните бензини, са свързани с показателите за дестилационни характеристики, а при дизеловите - температурата на възпламеняване. Миналата година са били съставени 58 акта на собственици на бензиностанции и са издадени 64 наказателни постановления за 1,220 млн. лева.