Нов Съвет на директорите на "Българската фондова борса" (БФБ) ще бъде избран на 10 декември 2020-а, става ясно от покана за общо събрание на акционерите.

Предвижда се за петгодишен мандат в борсовия оператор да бъдат избрани Асен Ягодин, Маню Моравенов, Васил Големански, Радослава Масларска и Христина Пендичева.

Единственият нов член е Радослава Масларска. В момента тя е председател на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници и изпълнителен директор на инвестиционната компания "Елана Трейдинг". Масларска ще заеме мястото на Любомир Бояджиев в Съвета на директорите.

Припомняме, че през юли Министерството на финансите като основен акционер на БФБ спря преизбирането, защото ръководството трябваше да бъде избрано след конкурс.

От проекта на решение разбираме още, че общото събрание ще гласува и гаранцията за управление на членовете на съвета на директорите на БФБ. Предложението е тя да бъде в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение, определено в съответствие с Политиката на Борсата за определяне на възнаграждението на членовете на управителните органи и Устава на дружеството.

Общото събрание гласува още и новата политика на възнагражденията за членовете на Съвета на директорите на БФБ.