Българската фондова борса (БФБ) обяви днес официалния старт на програма за стимулиране и насърчаване растежа на стартъпи, малки и средни компании - beamUp lab. Програмата е по инициатива на БФБ, а се реализира под егидата на Министерството на финансите (МФ), в партньорство с Фондa на фондовете (ФнФ), Българската банка за развитие (ББР), Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) и Българската стартъп асоциация (BESCO).

Намерението е да се отличат перспективни и иновативни български компании с устойчиви бизнес модели, да се разкрият те пред потенциални инвеститори, както и да се повиши тяхното знание относно възможностите за финансиране.

Основен фокус на beamUp lab е поредица от четири стратегически срещи - първата на 26 ноември, на които компаниите ще се запознават с всички възможности за финансиране, така че да могат да инвестират гъвкаво и успешно в бизнес идеите си, се казва в съобщение на БФБ.

По време на срещите компаниите ще обменят опит и най-добри бизнес практики. Ментори ще са висококвалифицирани експерти от партниращите организации и институции, с които ще може да се общува професионално в неформална среда.

Програмата е с продължителност от една година, като през нея ще преминат 20 компании. Те са подбрани по специална методология, създадена от Българската фондова борса.

За компаниите в програмата

Първите 20 компании, включени в beamUp lab, бяха селектирани след задълбочено изследване на около 1500 български фирми. За избора им са използвани различни публични източници на информация, както и национални и регионални класации. Въз основа на това проучване беше определена една широка база от стартиращи компании и МСП, които отговарят на критериите на програмата beamUp lab и имат потенциал за растеж и подкрепа за своето последващо развитие, отбелязва БФБ.

При МСП има разнообразие на представени подсектори, като е подбран по един участник от под-сектор;

На база обобщените финансовите данни на компаниите за последните 3 години БФБ прави следните изводи:

  • при МСП средната стойност (изчислена като средна медианна стойност) на приходите от продажби и на общите активи е около 10 млн. лв.; средният ръст на приходите от продажби за последните 3 години е около 43%, а при 5 от дружествата този ръст е с впечатляващите над 80%. 8 от 10-те компании са на печалба през 2019 г., а при половината от селектираните компании участие имат фондове за рисков капитал;
  • при стартиращите компании средно-медианните приходи от продажби са 1.7 млн. лв., а средните активи са около 2.7 млн. лв. Средният ръст на приходите за последните 3 години е 93%, като има 3 компании с нарастване от над 500% за този период. 8 от избраните 10 компании са на печалба за 2019 г., чиято средна стойност е 160 000 лв., т.е. подбрани са най-общо дружества, преминали break-even нивото. В допълнение 60% от компаниите са получили поне един рунд на финансиране от фондове за рисков капитал, а има и такива с по няколко рунда.

В представянето на програмата beamUp lab участваха доц. д-р Маню Моравенов - изпълнителен директор на БФБ, Христина Пендичева - държавен екперт в МФ, Александър Георгиев - изпълнителен директор на ФнФ, Радослава Масларска - председател на БАЛИП и Недялко Дервенков - изпълнителен директор на BESCO.