Равнището на регистрираната безработица в страната остава на рекордно ниско ниво от 4.8 на сто и през ноември, сочат данните от административната статистика на Агенцията по заетостта. Спадът на годишна база е с 1.9 процентни пункта. Сравнението с края на ноември 2019 г., която бе рекордна по ниво на заетост, сочи също значително понижение - с 1 пункт.

Регистрираните безработни в края на ноември са 158 247,

което е с 2 984 повече от октомври и с 60 593 или с 27.7 на сто по-малко в сравнение с година по-рано. В бюрата по труда през ноември са се регистрирали нови 24 650 безработни, като те са с 682 по-малко спрямо предходния месец, а спрямо ноември 2020 г. се наблюдава спад от 4 455 души. Други 416 души от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери също са се регистрирали в Агенцията по заетостта през месеца.

През ноември 13 131 безработни са започнали работа

Данните от административната статистика на Агенцията по заетостта отчитат намаление на броя им с 2 188 спрямо октомври и с 4 212 спрямо същия месец на предходната година, което съответства на по-ограниченото търсене на нов персонал през зимния сезон и намалелия брой на регистрираните безработни. Своето ново работно място чрез бюрата по труда са намерили и други 199 души от групите на пенсионерите, учащите и заетите.

Общо 75.5 на сто от започналите работа през ноември са устроени в реалната икономика, като от тях най-много са наети в сектора на преработващата промишленост - 22,4 на сто, следван от търговията - 18,1 на сто, хотелиерството и ресторантьорството - 6,7 на сто, държавното управление - 5,6 на сто, строителството - 5,3 на сто, административните и спомагателните дейности - 4.5 на сто и др.

Общо 3 217 безработни от рисковите групи са били назначени на субсидирани работни места през месеца - 261 по програми и мерки за заетост и 2 956 - по схеми на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" (ОП РЧР). Схемата "Заетост за теб" по ОП РЧР, която стартира през месец октомври 2020 г. като антикризисна мярка, е осигурила работа на малко над 41 000 безработни , като само през ноември са сключени трудови договори с нови 2 190 безработни.

Продължава предоставянето на средства по добре познатата вече антикризисна мярка 60/40, като с ПМС 322/07.10.2021 г. срокът й бе удължен до края на годината, а съвсем скоро бяха удължени и сроковете за подаване на документи по мярката за месеците ноември и декември, припомнят от Агенцията. Общият брой на одобрените заявления за периода от 12.10.2021 г., когато стартира новата процедура, до 30.11.2021 г. (вкл.), е 5 940 за изплащане на компенсации на 85 128 души.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през ноември са 10 109 или с 1 646 по-малко от предходния месец и с 2 277 по-малко спрямо същия месец на 2020 г., което е типично за есенно-зимния сезон. Най-голям дял свободни работни места в реалната икономика са заявени в преработващата промишленост (30.3 на сто), следват търговията, ремонтът на автомобили и мотоциклети (13.6 на сто), административните и спомагателните дейности (10.5 на сто), хотелиерство и ресторантьорство (9.7 на сто) държавното управление (7.5 на сто) и образование (5.1 на сто).

Най-търсените от бизнеса професии през месеца са:

  • машинни оператори на стационарни машини и съоръжения;
  • продавачи;
  • персонал осигуряващ сигурност и защита;
  • квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия и сродни;
  • персонал, зает в сферата на персоналните услуги;
  • работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт;
  • металурзи, машиностроители и сродни на тях и занаятчии;
  • персонал, полагащ грижи за хората;
  • работници по събиране на отпадъци и сродни на тях;
  • водачи на МПС и подвижни съоръжения и др.