Изпращаме 2021 г. с исторически най-ниското ниво на безработица в България от 4,8 процента в началото на декември, въпреки ограниченията, които пандемията поставя пред възстановяването на икономиката. Това е казал вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Гълъб Донев при откриването на 18-ото издание на форума "Работодател на годината", организиран от Агенцията по заетостта, съобщиха от ресорното министерство.

"Близо 153 000 безработни започнаха работа на първичния пазар на труда от началото на годината. Продължиха и активните действия за превенция на продължителната безработица и индивидуална работа с хората, които са икономически неактивни и трудно намират работа сами", е отбелязал Донев. По думите му, в резултат на това през 2021 г. броят на продължително безработните е намалял над два пъти за последните 5 години - от 103 098 през 2016 г. до 40 078 през октомври 2021 г.

Социалният министър е посочил най-важните предстоящи задачи в областта на политиката на пазара на труда. Сред приоритетите на министерството в средносрочен план е подготовката на Стратегия за активиране на икономически неактивните, валидирането на придобитите по неформален начин знания и умения, разработването на нови прогнози за потребностите от работна сила и масовото прилагане на професионалното и кариерното ориентиране. С тези мерки ще подкрепим инвестициите и усилията на работодателите в реализирането на проекти за повишаване на квалификацията на работната сила, е казал още Гълъб Донев.

Броят на безработните надхвърли 260 000 души

Новорегистрираните безработни в цялата страна за периода от края на декември 2020-а година до 5-и декември 2021 г. надхвърлиха 260 000 души, достигайки 262 940. За същия период устроените на работа чрез бюрата по труда са 212 988 души.

Това сочат най-новите данни от специализираното наблюдение на Националния статистически институт и Агенцията по заетостта заради пандемията Covid-19, цитирани от БНР.

Година по-рано, или през периода от декември 2019 до декември 2020 година, записаните в бюрата по труда бяха 418 298 души, а започналите работа 249 382.

В последната наблюдавана седмица от 29-и ноември до 5-и декември новорегистрираните безработни в страната са 7 298 и са значително повече от започналите работа 4 267 души.

За този период най голям е превесът на записаните в бюрата по труда над устроените на работа в София, Пловдив, Благоевград, Бургас, Варна и област Стара Загора.