Пандемията повиши безработицата в цялата страна, като коефициентът на безработица нарасна от 5,6% през 2019 г. до 7,4% през 2020 г. Това са данните на Агенцията по заетостта и са на база брой официално регистрирани безработни в страната, цитирани от Института за пазарна икономика (ИПИ).

"Големият ефект настъпи в месеците на извънредното положение - март-май 2020 година - когато за няколко седмици бяха изгубени над 100 хил. работни места. Макар да последва известно възстановяване, ударът на пандемията не бива да се подценява - общините с традиционно ниска безработица отбелязаха най-неблагоприятни нива в последните пет години", отбелязват икономистите.

През 2020 г. коефициентът на безработица е най-нисък в Столична община (3,3%) и в Божурище (3,3%). В навечерието на пандемията и двете общини имаха коефициент на безработица под 2% и отново бяха начело. Веднага след тях са две индустриални общини - Челопеч и Сопот - с коефициент на безработица в рамките на 4%. От 5-то до 7-мо място се нареждат Варна (4,1%), Стара Загора (4,1%) и Пловдив (4,1%). От всички изброени единствено Челопеч не е в най-лошата си позиция спрямо последните пет години. Най-високата безработица очаквано и за поредна година се регистрира в Северозапада - община Ружинци (50,5%).

Интересно е, че макар общата картина да се запазва - силните икономически центрове и тяхната периферия имат ниски нива на безработица, промяната за период от пет години дава различен поглед. Годините на растеж успяха да свалят безработицата в цялата страната и това даде сериозен ефект и в най-бедните общини. Въпреки удара на пандемията, най-бедните общини са в по-добра позиция спрямо преди 4 или 5 години. Общините с коефициент на безработица от над 30% са се свили наполовина - от 44 през 2016 г. до 19 през 2020 г.

Някои индустриални общини със силна добивна промишленост или енергетика също стоят добре през дългия период - цялото Средногорие и Крумовград, както и Козлодуй, Раднево и Гълъбово. Това са все общини, които имаха значително по-високи нива на безработица преди 4-5 години. Следва да се има предвид също така, че пандемията удари по-силно туризма и преработващата промишленост. Въпреки негативния ефект върху водещите центрове като София, Пловдив и Варна обаче, най-вероятно при тях ще се види и по-отчетливото подобрение в данните за 2021 г.

"Тези общини ще останат в челото на страната, тъй като там са концентрирани и новите работни места в дигиталния сектор и услугите интензивни на знание", прогнозират от ИПИ.