Равнището на регистрираната безработица в страната продължи да се понижава и през септември, като достигна нова рекордно ниска стойност от 4.7 на сто, сочат данните от административната статистика на Агенцията по заетостта (АЗ).

Снижението спрямо август е с 0.2 на сто, а спадът на годишна база е с 2.5 процентни пункта, съобщиха от пресцентъра на АЗ. В сравнение с края на септември 2019 г. - година, като цяло рекордна по ръст на заетостта, равнището на безработица също се понижава значително - с 0.6 пункта.

Регистрираните безработни в края на месец септември са 154 936, което е с 5771 по-малко от август и с 81 122 или с 34.4 на сто по-малко в сравнение с година по-рано. В бюрата по труда през септември са се регистрирали нови 21 737 безработни, като те са с 2215 повече спрямо предходния месец, а спрямо септември 2020 г. се наблюдава спад от 6 345. Други 931 души от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери също са се регистрирали в Агенцията по заетостта през месеца.

През септември 18 531 безработни са започнали работа. Данните от административната статистика на Агенцията по заетостта отчитат увеличение на броя им с 3109 спрямо август и намаление от 5581 спрямо същия месец на предходната година. Други 762 души от групите на пенсионерите, учащите и заетите също са намерили своето ново работно място чрез бюрата по труда.

Общо 76.4 на сто от започналите работа през септември са устроени в реалната икономика, като от тях най-много са наети в сектора на преработващата промишленост - 19,3 на сто, следвани от търговията с 14,4 на сто, образование 12,6 на сто, хотелиерството и ресторантьорството с 6,8 на сто, държавното управление - 5,9 на сто, строителството - 4,6 на сто, селско, горско и рибно стопанство - с 3.7 на сто и др.

Общо 4 382 безработни от рисковите групи са били назначени на субсидирани работни места през месеца - 1695 по програми и мерки за заетост и 2687 - по схеми на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" (ОП РЧР). Схемата "Заетост за теб" по ОП РЧР, която стартира през месец август 2020 г. като антикризисна мярка, е осигурила работа на близо 37 000 безработни , като само през септември са сключени трудови договори с нови 1306 безработни.

Продължава предоставянето на средства по добре познатата вече антикризисна мярка 60/40, припомнят от Агенцията по заетостта. По нея за седемнадесетте месеца от март 2020 г. до юли 2021 г. са компенсирани малко над 13 400 работодатели. Това е позволило за този период средно на месец 125 600 заети в най-потърпевшите от пандемията сектори да запазят работните си места. С Постановление на Министерски съвет щ 322 от 07 октомври 2021 г. мярката е удължена до края на годината.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през септември са 17 196 или с 920 (5.7 на сто) повече от предходния месец и с 3 890 (18.4 на сто) по-малко спрямо същия месец на 2020 г. Най-голям дял свободни работни места в реалната икономика са заявени в преработващата промишленост (29.3 процента), следват образование (18.4 на сто), търговията, ремонтът на автомобили и мотоциклети (11.3 на сто), държавното управление (10.2 на сто), административните и спомагателните дейности (8 на сто) и хотелиерство и ресторантьорство (6.2 на сто).

Най-търсените от бизнеса професии през месеца са: преподаватели; машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт; продавачи; административен персонал по обслужване на клиенти; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия и сродни; персонал, зает в сферата на персоналните услуги; персонал, полагащ грижи за хората; металурзи, машиностроители и сродни на тях и занаятчии и др.