Близо 15 хиляди компании са се върнали на регулирания от държавата пазар на ток, заради високите цени на свободния. Това показват данните на Асоциацията на търговците на електроенергия в България.

Според данните на сдружението цената на енергийната борса е с над 30 лева за мегаватчас по-скъпа от тази определяна нормативно.

При средна цена 141.04 лева за мегаватчас е търгуван днес токът на Българската независима енергийна борса /БНЕБ/, показват данните от търговията на борсата при сегмента "пазар ден напред". Сделките са на база утрешен ден на доставка /24 януари/.

Средната цена на пиковата енергия /9.00-20.00 ч./ e 166.83 лв. за мегаватчас. Извънпиковата енергия /1.00-8.00 ч.; 21.00-24.00 ч./ е изтъргувана при средна цена 115.25 лв. за мегаватчас.

Най-ниската цена в рамките на днешната сесия, при утрешен ден на доставка, е 77.06 лв. за мегаватчас, достигната за 0.00 - 1.00 ч., а най-високата е 197.87 лв. за мегаватчас - за 17.00 - 18.00 часа.

Данните от БНЕБ показват, че са продадени общо 25 228.40 мегаватчаса електроенергия.

Енергийната борса вчера затвори при средна цена 83.00 лв. за мегаватчас.

В сегмента "пазар в рамките на деня" за днес, 23 януари, БНЕБ отчита до момента общ търгуван обем от 1,577.00 MWh. Среднопретеглената дневна цена е 76.65 лева за мегаватчас

От Комисията за енергийно и водно регулиране продължават проверката на сделките извършвани от борсата и предлагат спешни законодателни поправки, които да увеличат ликвидността ѝ. От КЕВР обаче уверяват, че новите промени няма да доведат до рязко поскъпване на тока за бита.

И отново искам да потвърдя, че тъй като с повишаването на цената на електроенергията, ще се намали добавката задължение към обществото - сметките на хората, на битовите потребители няма да бъдат повишавани като реална стойност. Единственото, което ние отчитаме това ще бъде инфлацията в страната, отново подчерта шефът на КЕВР Иван Иванов.