Напоследък много се говори за електронната търговия. Посочват се, коментират се ползи и недостатъци. Организират се изобилие от обучения, семинари, уебинари и т.н. по темата. И това щеше да е прекрасно, ако информацията, подходите и добрите практики бяха систематизирани, последователни и изчерпателни.

Маркетингът в електронната търговия е комплексен процес. Той не може да се ограничи или позиционира като успешен до само един канал или метод. Той е като изпълнението на симфоничен оркестър - изпълнението на всеки инструмент е важен. Той е като композирането на музика - не всеки виртуоз на отделен инструмент е брилянтен композитор. Той е като театрална постановка - трябва да завладееш публиката, да я накараш да съпреживее продукта ти, но всичко това е плод на много труд, репетиции и изпипване на детайла.

Дългосрочният успешен маркетинг в електронната търговия изисква отдаденост и познаване на всички подходи за постигането му. Знание, което няма как да бъде получено и утвърдено в няколко часа или дори дни. Познание, което би ви позволило да сте успешни тук, в България, защото онлайн търговията е трансгранична и не е обвързана с локалните икономически фактори. Защото за да успееш онлайн ви е необходимо само правилната информация, от правилните хора, на правилното място.

Пример за цялостно и изчерпателно обучение по E-commerce, което ще ви екипира с необходимите знания и умения да реализирате и/или подобрите собствен онлайн магазин или да изградите кариера в е-комерса е съвместната инициатива "E-commerce Success" на Софийски университет, Българска Е-комерс Асоциация, Българска Стопанска Камара и Фондация "E-commerce Success".

Обучението е от над 120 присъствени часа в два семестъра, с над 30 топ лектори практици от е-комерс бранша и обхваща цялата е-комерс екосистема. Обучаващите ще бъдат напътствани от персонален ментор, който ще се грижи и персонално ще разяснява всички възникнали по време на обучението въпроси. Персоналните ментори са ключова част от обучението, която добавя стойност в целия обучителен процес. Завършилите успешно обучението ще получат легитимна диплома от Софийски университет и легитимен сертификат от Българска Е-комерс Асоциация. За най-добрите студенти съществува реалната възможност да бъдат изпратени на стаж в чужбина или да получат стипендия от Фондация "E-commerce Success".

Обучението стартира на 02.03.2019. Местата са ограничени. Научете повече тук >>