"Модернизацията на централата ще допринесе за надеждната експлоатация на електроенергийната система на България през следващите десетилетия." Това каза заместник-министърът на енергетиката Красимир Ненов при отбелязването на 50-ата годишнина от пускането в експлоатация на ВЕЦ "Момина клисура" и официалното завършване на рехабилитацията на централата. Той допълни, че завършената модернизация е още една стъпка към постигането на амбициозните цели за декарбонизация, които страната ни като държава членка на ЕС си е поставила.

Успешното реализиране на рехабилитацията е от ключово значение за бъдещата работа на ВЕЦ "Момина клисура" се казва в съобщение на Министерството на енергетиката. Извършените рехабилитационни дейности ще намалят разходите за поддръжката на хидроенергийните мощности, ще подобрят характеристиките по отношение на нивата на напрежението и честотния контрол, ще допринесат за повишаване експлоатационната надеждност на централата и за увеличаване на електропроизводството чрез по-ефективното използване на наличния хидропотенциал.

Заместник-министър Ненов подчерта, че проектът е чудесен пример за доброто сътрудничество с надежден партньор, какъвто е Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), както и за доверието, което имаме от страна на донорите на Международния фонд "Козлодуй" (МФК).

Модернизацията на централата е част от проекта за рехабилитация на съоръжения от хидроенергийната система, съфинансиран с безвъзмездни средства от администрирания от ЕБВР "Международен фонд за подпомагане извеждането от експлоатация на блокове от АЕЦ "Козлодуй" (KIDSF) и собствени средства на компанията.

По време на обиколката на ВЕЦ "Момина клисура" заместник-министър Ненов постави акцент върху дейностите по модернизацията на централата, които са изпълнени при стриктно спазване на правилата за безопасност.

ВЕЦ "Момина клисура" е третото стъпало на най-голямата хидроенергийна каскада в България - Белмекен-Сестримо-Момина клисура. Централата е деривационна, разполага с два вертикални хидроагрегата с турбини тип Францис с обща инсталирана мощност 120 MW, средногодишно производство от 136 GWh и необходимо водно количество за производство на електрическа енергия 56,6 m³/s.

В своята 50-годишна история ВЕЦ "Момина клисура" е произвела 17 637 563 928kw/h електрическа енергия.