Кибер-рисковете са сред основните заплахи за свързаната с интернет икономика, заяви германското презастрахователно дружество Мюних ре (Munich Re), цитирано от Франс прес.

В презентация на Септемврийските срещи на презастрахователния бранш в Монако групата отбеляза, че този тип риск може да достигне близо 10 милиарда долара до 2020 година.

"Да се обърне по-голямо внимание на кибер-рисковете и кибер-щетите би подкрепило търсенето на застрахователни решения", отбеляза компанията на първия ден от редовния годишен форум.

Според Мюних ре, застраховането на рисковете, свързани с цифровизацията, е възлизало на световния пазар през 2017 година на малко под 5 милиарда долара, но до 2020 година може да достигне между 8 и 10 милиарда долара.

В по-дългосрочен план, до 2030 година, този пазар би могъл да достигне дори 20 милиарда долара според представените изчисления на презастрахователя, който определя кибер-рисковете като един от неговите основни сектори на стратегически растеж.

"Все по-разрастващото се свързване в мрежи на машини и оборудване може да доведе до появата на много сложни рискове като кражба на данни, влошаване на взаимовръзката между свързаните машини и дори до срив на производствените линии и мрежите за доставки", предупреди Мюних ре.

Само през 2017 година около 27 милиарда устройства са били свързани с интернет в световен мащаб и това число може да скочи до 125 милиарда през 2030 година според прогнози на групата.

Икономическите щети от кибератаките в големи мащаби вече надвишават щетите от природни бедствия. Когато бъдат засегнати малки и средни предприятия, това може да застраши самото им съществуване, подчертава Мюних ре. РН