От четвъртък, 9 май, започва изплащането на "украинската помощ", подкрепа ще получат над 51 000 земеделски производители. Това заяви служебният министър на земеделието и храните Георги Тахов преди началото на днешното правителствено заседание, предаде БТА. Министър Тахов отбеляза, че предвидената сума е около 300 млн. лева, а подкрепата ще започне да се изпълнява седмица по-рано от предвиденото.

Това, което бяхме обещали и се бяхме ангажирали, е, че в срок до 15 май ще изплатим т. нар. компенсаторна помощ, която е помощ в подкрепа на земеделските производителите за негативите, които са предизвикани от войната между Русия и Украйна, разясни служебният министър на земеделието и храните.

Решението на служебното правителство стана възможно, след като Европейската комисия удължи с шест месеца срока на действие на временните мерки, които позволяват на държавите от ЕС да изплащат държавна помощ на земеделските производители, засегнати от пазарни сътресения. Обявеното на 2 май удължаване на действието на мерките се отнася само за селското стопанство и сектор рибарство. Това означава, че тези два сектора ще продължат да се възползват от по-меките правила за държавните помощи до края на декември 2024 г., докато мерките за другите отрасли трябва да приключат на 30 юни.

На фона на гневните протести на земеделските производители през последните няколко месеца политиците от ЕС подчертават необходимостта да се намали тежестта за селскостопанския сектор.

Подкрепата, по обяснението на Георги Тахов, е в две направления. В първото са т. нар. чувствителни сектори - растениевъдство и животновъдство, за които са предвидени около 166 млн. лева. Средства ще получат животновъди, отглеждащи едри и дребни преживни животни и пчелни семейства, както и производители на плодове и зеленчуци, маслодайна роза, винени лозя и тютюн.

Другото направление е зърнопроизводството. Производителите на петте култури - пшеница, царевица, ечемик, слънчоглед, рапица, както и маслодайните култури, ще получат общо 129 млн. лева. Максималният размер на подпомагане за един кандидат в сектор "Зърнопроизводство" е до 55 000 лева.

Сметките

Над 200 млн. лв. от помощта са от преструктуриране на сметките на Държавен фонд "Земеделие". От тях 60 млн. лева се осигуряват от "Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия" по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за 2024 г. и 155 млн. лв. от трансфера към централния бюджет за Сметката за средства от Европейския съюз на Държавен фонд "Земеделие" за 2024 г. и тяхното прехвърляне. Общо 80 млн. лв. е размерът на ресурса, който е осигурен от централния бюджет.