Върховният административен съд (ВАС) остави в сила определението на Административен съд - Стара Загора, с което е спряно предварителното изпълнение на заповед № РД-08-115/29.07.2022 г. на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Стара Загора за спиране на дейността на ТЕЦ "Брикел", съобщиха от съда.

Въз основа на тази заповед на предприятието беше наложена принудителна административна мярка за преустановяване на производствената дейност по Закона за опазване на околната среда.

Върховните магистрати обаче са се произнеси единствено по отношение на предварителното спиране на изпълнението на заповедта на РИОСВ - Стара Загора, но не и по отношение на твърденията на екоинспекцията за замърсяване на околната среда.

ВАС отбелязва, че по всички посочени седем групи нарушения, които са подробно и детайлно описани в мотивите на атакуваната заповед, следва да се произнесе първоинстанционният съд. 

Тричленният състав на ВАС констатира, че определението (на Административен съд - Стара Загора) е в съответствие с формираната трайна съдебна практика по този вид спорове, според която незабавното спиране на дейността на ТЕЦ само по себе си води до причиняване на значителни и трудно поправими вреди.

Също така изцяло споделя изводите на първостепенния съд във връзка със специфичния характер на производството на дружеството и мястото му в критичната инфраструктура на страната. Дружеството е в списъка на стратегическите обекти и дейности от значение за националната сигурност. 

В съобщението си ВАС изтъква, че от значение в случая е и обстоятелството, че предварителното спиране на дейността на "Брикел" би довело до спад на нивото на язовир "Розов кладенец", който е обявен за защитена зона от министъра на околната среда и водите.