ТЕЦ "Брикел" ще продължи да работи, след като Административният съд в Стара Загора отмени заповедта за спиране на производствената дейност на предприятието.

Принудителната мярка беше наложена на 29 юли от РИОСВ - Стара Загора след проверка на премиера и екоминистъра към тази дата - Кирил Петков и Борислав Сандов, припомня БНР.

В края на юли изпълнителният директор на "Брикел" Янилин Павлов обяви, че ще бъде заведено дело за клеветнически твърдения срещу Борислав Сандов. Искът е за нанесени вреди по Закона за задълженията и договорите. Конкретната причина за предприемането на тази крайна мярка от страна на дружеството са "безпрецедентните и неверни твърдения, изнасяни в публичното пространство повече от 10 дни за дейността на предприятието и некоректно представените от него данни относно изпусканите емисии".

По думите на Янилин Павлов от една седмица единственото, което се прави, е изнасяне на данни, които не могат да бъдат доказани.

"Днес за първи път ни бе предоставен протокол от РИОСВ Стара Загора, но в него подобни шокиращи цифри, за каквито Сандов непрекъснато говори, няма" каза Павлов.

Изпълнителният директор подчерта, че постоянно се извършват замервания на данните на атмосферния въздух с техни собствени измервателни уреди в Гълъбово и са постоянно проверявани от Изпълнителната агенция по околната среда и водите. Като всички резултати са достъпни и всеки контролен орган може да се запознае с тях.