Две комисии в парламента - по енергетика и икономическа политика, одобриха на първо четене закриването на "Държавна петролна компания" (ДПК), като нейните функции се поемат от Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси".

Закриването на компанията е заложено с промени в в Закона за държавните резерви и военновременните запаси.

В Комисията по енергетика предложението беше подкрепено от 11 души, нямаше гласували "против", а двама се въздържаха.

По-рано и членовете на парламентарната икономическа комисия приеха на първо гласуване с 9 гласа"за", 8 "въздържал се" и нито един "против" проекта.

Председателят на комисията Мартин Димитров каза, че следващата седмица се очаква от експертите да изпратят информация за броя на служителите в ДПК, направените разходи по пера от началото на работата й през 2021 г., анализ към мотивите на вносителите за закриването на компанията, както и информация за това ползват ли и колко компании ползват данъчно-акцизни складове в Гърция и Румъния през последните две години.

Питам се, сигурно ще предоставим информация в писмен вид с изисканите данни, какво тя би могла да даде повече на народните представители като яснота за нещо, което на практика никога не е работило по предназначението си дори и една минута, независимо че устройственият й правилник е влязъл в сила на 1 януари 2021 г., а законът, с който е създадена компанията, е от 2020 г. Това каза пред депутатите от икономическата комисия зам.-министърът на икономиката и индустрията Димитър Маргаритов. Той изтъкна, че предвидените средства за издръжка на предприятието за тази година в бюджета най-вероятно, ако то продължи да съществува и след средата на годината, няма да са достатъчни. Това, по думите му, означава, че ще са нужни допълнителни средства, за да може предприятието да съществува. 

С приемането на проекта се публикува предварителна информация за условията и количествата запаси, за които агенцията може да поеме задължение да съхранява за съответната централна структура за управление на запасите на други държави членки на Европейския съюз.

Държавната агенция провежда конкурсни процедури за избор на съхранители със складове, за съхраняване на запасите, когато нейните съдови вместимости не са достатъчни.

Защо вносителят (МС) иска закриването на ДПК

В мотивите към законопроекта се казва, че съществуването на Държавно предприятие "Държавна петролна компания" (ДП ДПК) е напълно необосновано от гледна точка на защитата на държавния интерес, обществения интерес, икономическата логика и защитата на конкурентния пазар на горивата в България.

Изтъква се също така, че в новосъздадената ДП ДПК са концентрирани значителни ресурси и правомощия за управлението на тези ресурси, без да са налице реципрочни механизми за контрол.

Според вносителите на законопроекта създаването на ДП ДПК поражда обосновани съмнения за нарушаване на принципите на икономическа ефективност и защита на обществения интерес, както и сериозни съмнения за злоупотреби и пораждане на корупционни практики. По тези причини се предлага Държавното предприятие "Държавна петролна компания" да бъде закрито.