Проект на постановление за определяне на условията, критериите, реда и размера на средствата по схема за предоставяне на безвъзмездни средства от клиенти по нереализирани пътувания вследствие на COVID-19 прие днес Министерския съвет /МС/, съобщи служебният министър на туризма Стела Балтова по време на брифинг.

Това всъщност е трета нова схема само в рамките на настоящия служебен кабинет, поясни Балтова и припомни, че съгласно разпоредба от Закона за държавния бюджет беше предвидено за туристическия бизнес да се предоставят средства в размер на 70 млн. лв. От тях 60 млн. лв. са за подпомагане на туристическия сектор с безвъзмездни средства, а шест млн. лв. е помощта, насочена за туроператорите за нереализирани пътувания, разясни Балтова. Тя каза, че според изчисленията на Министерството на туризма тези шест млн. лв. ще стигнат за всички нереализирани пътувания, за които ще се кандидатства.

"С настоящото министерско постановление всъщност уреждаме този въпрос, както и четири млн. лв. еднократна помощ за екскурзоводите", каза Балтова, цитирана от БТА.

По отношение на настоящото постановление на МС мярката представлява една схема за държавна помощ под формата на преки и безвъзмездни средства съгласно временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на COVID-19, каза Балтова.

Средствата се предвижда да бъдат разпределени на пропорционален принцип спрямо броя на подадените заявления за подпомагане и реализирания оборот през 2019 г. без ДДС, но не повече от 10 процента от реализирания оборот през 2019 г. без ДДС, посочи министърът на туризма.

Предварителният контрол при предоставяне на помощта се извършва от министъра на туризма.

Възстановяването на евентуално неравномерно предоставена държавна помощ се извършва съгласно Закона за държавните помощи и правилата за прилагане на Закона за държавните помощи, каза Балтова. По думите й, ако на лице е предоставена държавна помощ неправомерно, то тя подлежи на принудително изпълнение по реда на данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Балтова каза, че това ще бъде една помощ за туроператорите, така че те да могат да върнат средствата на своите клиенти. Помощта ще започне да се изплаща след одобряване от Европейската комисия /ЕК/.

Нотификацията за държавната помощ ще бъде изпратена незабавно от Министерството на финансите до ЕК и, след като ЕК я одобри, следват процедурите, които са свързани със самото изпълнение, информира Балтова. Ако не успеем да изплатим средствата до края на тази година, те ще бъдат прехвърлени в една набирателна сметка, за да бъдат използвани през следващата година, поясни Балтова.

"За да сме убедени, че цялата сума от 70 млн. лв. ще бъде оползотворена, така както е предвидено в актуализирания бюджет за 2021 г., сме предвидили сумата да влезе в бюджета за 2022 година", каза още Балтова.