През третото тримесечие на 2020 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в страната 1,324 млн. българи са направили туристически пътувания, показват предварителни данни на Националния статистически институт.

Преобладаващата част от тях - 94.1 на сто, са пътували само в страната, други 3.2 на сто - само в чужбина, а 2.7 на сто са пътували, както в страната, така и в чужбина.

Статистиката сочи, че общият брой на пътувалите на възраст 15 и повече навършени години е с 23.6 на сто по-малък в сравнение със същото тримесечие на 2019 г., като намаление се наблюдава както в броя на пътувалите в страната - с 5 на сто, така и в броя на пътувалите в чужбина - с 88 на сто. При броя на пътувалите както в страната, така и в чужбина, спадът е с 47.9 на сто.

През третото тримесечие на 2020 г. най-много са пътували българите на възраст 25-44 години - 601.5 хил., или 45.4 на сто от всички пътували. Като цяло във всички възрастови групи преобладават пътуванията, направени в страната.

По-голямата част от туристическите пътувания на хората на възраст 15 и повече навършени години както в страната (67.9 на сто), така и в чужбина (59.4 на сто), са били с цел "почивка и екскурзия", а тези с цел "посещение на близки" са съответно 24.4 и 26.6 на сто от тях.

В структурата на разходите по видове с най-голям относителен дял в страната са тези за храна - 41.3 на сто, докато в чужбина са разходите за транспорт - 31.9 на сто. През третото тримесечие на 2020 г. средният разход при пътуване с лична цел на един човек на възраст 15 и повече навършени години е 308.80 лв. в страната и 786.20 лв. в чужбина. Същевременно разходите на един човек за професионално пътуване са средно 135.96 лв. в страната и 1052.57 в чужбина.