Европейската комисия одобри българска схема в размер на приблизително 8,4 мил. евро в подкрепа на туроператорите, засегнати от пандемията от коронавирус.

Мярката беше одобрена съгласно Временната рамка за държавна помощ. Подкрепата ще бъде под формата на преки безвъзмездни средства и ще бъде използвана за възстановяване на разходите на клиентите на туроператорите за пътувания, които са били отменени между 1 март 2020 г. и 31 декември 2020 г. заради пандемията.

Комисията установи, че българската схема отговаря на условията, посочени във Временната рамка. По-специално, помощта няма да надвишава 1,8 млн. евро на бенефициер и ще бъде предоставена не по-късно от 31 декември 2021 г.

Министерството на туризма съобщи, че е получило нотификация от Европейската комисия за одобрение на целево субсидиране на туроператорите. Предстои в изключително кратък срок да бъде съгласувано постановление на Министерския съвет, което да уточни реда за кандидатстване и изплащане на държавната помощ.

От МТ припомнят, че с изменение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. за преодоляване на последиците, беше създадена схема за държавна помощ за допълнително финансиране на туроператори с останали задължения към техните клиенти с безвъзмездни средства в размер до 15 на сто от оборота им без ДДС през 2019 г., но не повече от дължимата сума по туристическите пакети за неосъществени пътувания. Помощта може да бъде използвана единствено за възстановяване на дължимите суми на клиенти за неосъществени пътувания в периода 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г. поради възникналата епидемия от COVID-19.

Какви суми ще се изплащат

В началото на март стана ясно, че Министерството на туризма ще изплати повече от 5,6 млн. лв. на 86 компании, изпълняващи туроператорска и турагентска дейност. Средствата бяха отпуснати от държавния бюджет и са на обща стойност 51 млн. лева. Най-малката сума от плащането, която ще бъде преведена, е в размер на 593,83 лв., а най-голямата достига над 711,4 хил. лева. 

Малко по-късно стана ясно, че туроператорите дължат приблизително още 60 млн. лв. на своите клиенти за предплатени, но отменените заради COVID-19 пътувания. В периода юни - юли 2020 г. сумата се изчисляваше на 155 - 160 млн. лв., или със стотина милиона повече.

''Туроператорите правят всичко възможно да възстановят поне част от средствата на своите клиенти, но парите остават блокирани в контрагенти в чужбина. Вече година те се борят да не фалират, защото това би довело и до загуба на пари за туристите", това обясни тогава и пред "Монитор" Любомир Николов - член на УС на Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти. За да предпазят желаещите да пътуват в условия на пандемия, много от туроператорите повишават застрахователния си лимит за задължителната полица "Отговорност на туроператора", която при нормални обстоятелства е изградена на оборота от предходната година.

Междувременно днес стана ясно, че правителството ще отправи предложение до концесионерите на морски плажове за намаляване на цените на плажните чадъри и шезлонги. 

За целта концесионерите, желаещи да приемат предложението, трябва да поемат задължение да намалят цените на плажните принадлежности в диапазон от 50 до 100 процента, вследствие на което концесионното им възнаграждение или плащане ще бъде намалено с процент, равен на изложения от тях в изрично уведомление до министъра на туризма.