Вицепремиерът по климатични политики и министър на околната среда и водите Борислав Сандов заяви на брифинг, че след ново решение на РИОСВ-Хасково ТЕЦ "Марица 3" не може да възобнови работа. Министърът обвърза това решение с друго - на Съда на Европейския съюз за мръсния въздух в Югоизточна България, според което България не е изпълнила задълженията си по директива от 2008 г. относно качеството на атмосферния въздух.

По-рано в четвъртък от КНСБ съобщиха, че регионалната инспекция е издала заповед, че централата може да заработи отново, след принудителното й спиране заради превишените нива на серен диоксид. Това решение мотивирало синдиката на ТЕЦ "Марица 3" да съобщи, че се отказва от протеста.

Работещите в затворената ТЕЦ "Марица 3" в Димитровград планираха днес да изразят недоволството от принудителното спиране на работата на централата си пред сградата на МОСВ в София.

Във връзка с веднъж взетото решение на РИОСВ Борислав Сандов заподозря, че е възможно то да е взето под заплаха от представител на ТЕЦ-а. Според министъра, той е наложил ултиматум към регионалната инспекция да пусне предприятието временно да работи. "Ще има пълна проверка по въпроса. Аз искам да защитя директора. Можете да си представите на какъв натиск е бил подложен", каза Сандов, като отбеляза, че решението за отварянето на централата е отменено и е издадено ново.

Системно са нарушавани нивата на серен диоксид, установено е от измервателната станция в града. Някои от стойностите са преминали алармения праг, което означава три пъти завишаване на нормите, каза по време на брифинга министър Сандов.

Обследва се доколко операторът е спазил изискванията на наредбата на МОСВ за текущ мониториг за емисиите. Инсталациите трябва да работят на поне 70%, за да може това да е факт. Получаваме информация, че в момента на изследването инсталацията е работила на по-нисък капацитет и е предпоставила измерването да не е качествено, обясни екоминистърът, като подчерта, че "има заповед това предприятие да не отваря". 

Във връзка с протеста Сандов коментира, че синдикатът на ТЕЦ "Марица 3" явно не знае как се организират протести. Днес установих нарушения, свързах се със Столична община и автобусите не стигнаха до София, каза министърът.

ТЕЦ-ът беше спрян на 21 април от РИОСВ-Хасково заради поредица от случаи с опасно замърсяване на въздуха със серен диоксид над допустимите норми, неспазване на условията на комплексното разрешително, както и на предписанията.

Искането на ТЕЦ "Марица 3" за спиране на заповедта за прекратяване на дейността на предприятието беше отхвърлено от Хасковския административен съд.

Решението на Съда на Европейския съюз (СЕС) от днес за мръсния въздух в Югоизточна България е очаквано, защото България системно неглижира този въпрос, даже обратно - работи срещу предписанията на Европейската комисия, каза Борислав Сандов.

В решението се посочва, че България не е гарантирала непревишаването, систематично и постоянно от 2007 г. до 2018 г., на почасовата пределно допустима стойност за серен диоксид и дневната пределно допустима стойност за този замърсител в югоизточната част на страната. От този период са изключени 2010 г. и 2012 г. Според съда, от 11 юни 2010 г., България не е приела подходящи мерки, за да гарантира спазването на пределно допустимите стойности за серен диоксид в Югоизточна България.