Регионалната екоинспекция в Хасково спира дейността на ТЕЦ "Марица 3" в Димитровград заради нарушения на нормите за качество на въздуха. Днес инспекцията издаде принудителна административна мярка за спиране на горивната инсталация, съобщиха от Министерството на околната среда и водите.

Решението идва след поредица от нарушения на Закона за опазване на околната среда, както и неспазване на условия в комплексното разрешително на предприятието, за които са съставени административни актове и наказателни постановления през последните месеци.

Със спирането на инсталацията се предотвратява непосредствената опасност от замърсяване на въздуха и се ограничава рискът за здравето на хората, допълват от екоминистерството.

Според заповедта на инспекцията "ТЕЦ Марица 3" трябва да спре работа незабавно. Горивната инсталация ще бъде изведена принудително от експлоатация и ще се пломбират местата за подаване на гориво - въглища и биомаса - към котел за производство на електроенергия.

Операторът не е спазил условието в комплексното разрешително за емисиите на отпадъчни газове. Така емисиите на серен диоксид са довели до нарушение на нормите за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух на Димитровград.

От министерството припомнят, че през миналата година след възобновяване на работата на оператора през май са били регистрирани стойности на серен диоксид над средночасовата норма, като данните са били подадени от автоматичната измервателна станция "Раковски" в Димитровград.

При една от последните проверки през февруари инспекцията е установила и изпускане на видими емисии от вредни вещества в сиво-черен цвят от компрометирани участъци на сградата на котелното помещение.

От средата до края на миналата година в екоинспекцията в Хасково са били подадени 25 сигнала за нередности, свързани с дейността на топлоцентралата в Димитровград, а за по-малко от четири месеца през тази година са подадени още 20 сигнала.

Наложената принудителна мярка ще действа до привеждане на горивната инсталация в състояние, което да не позволява непосредствена опасност от замърсяване на въздуха, уточняват от министерството. И припомнят, че превишенията на нормите за серен диоксид са предмет на дело на Европейската комисия срещу България, което е в напреднала фаза и се очаква решение на Съда на ЕС и налагане на санкции на страната ни.