Свидетели сме на безапелационно превишаване с власт и служебно положение във връзка с днешното налагане на принудителна административна мярка (ПАМ) от РИОСВ - Перник на централата. Това се казва в официална позиция на ТЕЦ "Бобов дол" във връзка с наложената принудителна мярка на централата.

ТЕЦ "Бобов дол" е с действащо Комплексно разрешително, потвърдено от РИОСВ - Перник на 20.03.2020 г. в следствие на проверка извършена от институцията и нейните експерти, както и от експерти от МОСВ на 18.03.2020 г. В рамките на тази проверка е констатирано, че централата е изпълнила всички изисквания. Това се потвърждава с подписите на всички служители, присъствали на проверката.

Ние от дружеството стриктно изпълняваме както екологичното законодателство, така и заложените ни конкретни норми и условия в разрешителното ни. След потвърждението от страна на РИОСВ -Перник на 20.03.2020, ние официално уведомихме институциите, че започваме отново прием на РДФ гориво от Столично предприятие за третиране на отпадъци. За това бяха уведомени и прокуратурата и полицията, заявяват от дружеството.

След излизането на няколко статии в посока на това, че централата отново оползотворява отпадъци, последва привикване на министъра на околната среда в прокуратурата и заповед да разследва "какво се случва" в централата, пише в съобщението.

Дружеството беше проверявано от експерти на РИОСВ - Перник, РИОСВ- Враца, РИОСВ - Стара Загора и РИОСВ - София. Резултатът от проверката води до съставянето на ПАМ с дата 09.4.2020, това е деня, в който служители от РИОСВ - Стара Загора, РИОСВ - Перник и РИОСВ - София бяха все още на проверка при нас. За нас остава загадка как са били физически при нас и едновременно с това са писали и Заповедта за издаване на принудително административната мярка, се питат в ТЕЦ "Бобов дол".

Основанията за налагана на мярката нямат общо с оползотворяването на отпадъци и напълно изключват констатациите, които проверяващите са правили по време на предишните си проверки.

Дружеството смята да търси правата си по съдебен път.