"За реализиране на зеления преход ще инвестираме десетки милиони левове в закупуването на газови турбини. Има вероятност ще бъдат американски", заяви изпълнителният директор на ТЕЦ "Бобов Дол" инж. Любомир Спасов.

Директорът на ТЕЦ-а обясни, че експертите на предприятието са се запознали с огромно количество документация във връзка с проекта за преминаване към природен газ и са се спрели на предложенията на няколко американски компании, независимо че голяма част от оборудването в централата е полско.

"Разгледахме много оферти, но най-силно за сега се откроиха газовите турбини, предлагани от "Сименс", "Дженерал Електрик", "Бехта" и "Солар". Три от тези компании са американски, със сериозен опит в производството на газови турбини и са доказали, че държат на качеството и безкомпромисната последваща поддръжка", каза инж. Спасов.

По думите на директора на централата газовите турбини са изключително важна стъпка за зеления преход на ТЕЦ "Бобов Дол" и за това ще направят своя избор прецизно. Предимствата на газовите турбини са в ниските вредни емисии, висока мощност, издръжливостта и гъвкавостта.

"Ще изберем съоръжения за производство на енергия от природен газ от най-ново поколение и висока ефективност от над 60%, която ще ни гарантира максимално щадящо околната среда производство и сериозно оптимизиране на разходите. Толкова висока ефективност се достига при газовите турбини, оборудвани с парен котел и парна турбина т.нар. комбиниран цикъл. Сред важните предимства на газовите мощности от този вид са, че са гъвкав източник на електрическа енергия, който позволява бързо пускане и спиране. Това позволява газовата турбина да бъде използвана както при стандартни, така и при пикови натоварвания на мрежата", каза инж. Любомир Спасов.

В много държави, сред които и съседните Турция, Гърция и Румъния, се използват модерни и високоефективни газови турбини за производство на енергия.

Първата газова турбина в България е монтирана в "Топлофикация Плевен" през 2007 година. Турбината е на американската корпорация "Дженерал Електрик", един от най-големите производители в света.