Проект за изграждането на завод за "зелен" водород на терена на бившето военно летище "Узунджово" край Хасково обсъдиха днес областният управител Минко Ангелов и Пламен Панчев, основател и управител на "Тракия икономическа зона" /ТИЗ/, съобщиха от пресцентъра на областната администрация.

Очакванията са проектът да бъде реализиран във въглеродно-неутрален индустриален парк "Тракия икономическа зона-юг".

Пламен Панчев припомни, че екипът на ТИЗ е в основата на "Консорциум за въглеродно-неутрални индустриални паркове", в който са включени 4 области, като концепцията се развива заедно с общините Пловдив, Хасково, Бургас и Габрово.

Във "Въглеродно-неутрален индустриален парк Тракия икономическа зона-юг" се предвижда реализацията на проекти, свързани с енергийната ефективност и ВЕИ, водород, умно управление на водата, кръгова икономика, последна миля на доставката, дигитализация, образование и квалификация, социално предприемачество и Трансдисциплинарен център за трансфер на знания и технологии.

"Ние се ангажираме да разработим и изградим фабрика за производство на "зелен" водород, с помощта на т.нар. електролизьори", посочи инж. Панчев. Той даде и подробности по инвестиционното намерение. За суровина се използва вода, а изходните продукти са водород и кислород. За осъществяване на този процес електролизьорите използват електрическа енергия, която е предвидено да се доставя от ВЕИ, което определя произведения водород като "зелен".

Предвидено е в рамките на проекта да бъде изграден фотоволтаичен генератор на електрическа енергия, който приоритетно ще захранва упоменатите по-горе електролизьори. От инфраструктурна гледна точка, за осигуряване на необходимия енергиен баланс при отчитане на неравномерностите в производството на електрическа енергия от ВЕИ е необходима връзка с електропреносната мрежа. Това ще гарантира равномерната и планова работа на системите за производство на водород, тъй като в моменти на излишък на енергия, същата ще може да бъде отдавана в мрежата, а в моментите на недостиг, зелена енергия от други ВЕИ източници може да бъде доставяна за обекта, през механизмите на свободния електроенергиен пазар.

Проектът предвижда изграждане на завършена технологична система, включваща: Генерация на зелена енергия, производство на водород (чрез електролиза), складиране на водород и енергия, дистрибуция и разпределение на енергийни продукти до крайни ползватели и енергийни мрежи, периферни и поддържащи основните процеси съоръжения.

Проектът е подкрепен от огромния опит на EWE и Solarpro Holding в интегрирането на възобновяеми енергийни източници и водещи доставчици в Европа на технологии за електролиза на водород.