3394 компании в света с пазарна капитализация най-малко 1 милиард долара ще раздадат рекордната сума от 1.37 трилион долара през 2021 година като дивидент на акционерите си. Някои от тях дори ще платят и междинни дивиденти. Това се дължи на възстановената бизнес активност и нарастването на потребителското търсене, които са увеличили печалбите за повечето сектори, засегнати от пандемията миналата година, обобщават авторите на анализа на "Ройтерс" по данни на Refinitiv, глобалния доставчик на данни и дъщерна компания на Лондонската фондова борса.

Дивидентът е борсов инструмент

който се използва, за да се засвидетелства признателност към акционерите за притежаването на техните акции. Не случайно размерът на дивидента се предлага от управителния орган на дружеството, а се утвърждава от събранието на акционерите. Обикновено дивиденти се изплащат веднъж годишно, но през последните години се налага практиката за междинни дивиденти, предимно 6-месечни, но някои компании изплащат и 3-месечни. Тази практика вече се прилага от някои български публични компании, но все още масовата практика е да се изплаща годишен дивидент след средата на следващата година.

Има и специални дивиденти, които обикновено се дължат на еднократни специални за компанията събития, обикновено годините или рекордни финансови резултати. Стойността на тези плащания се определя от доходността, която е мярка за дивидента спрямо цената на акцията на съответната компания.

Дивидентът като въдица

Понякога компаниите, особено в САЩ, плащат високи дивиденти като начин да привлекат вниманието на пазарните участници на "Уолстрийт", защото в противен случай инвеститорите биха игнорирали акциите им. Пример за това, според "Блумбърг", е цигарената компания Altria Group Inc. (MO). През последното тримесечие на 2020 година Altria отчита нетен доход от 1.39 милиарда долара, или 71 цента на акция. Резултатите едва ли са впечатляващи, като се има предвид, че употребата на тютюн намалява от години, но цената на акциите се повиши в рамките на три седмици с два долара - от 40.76 долара за брой на 5 януари, до 42.65 долара на 26 януари. След което възходящият тренд се запази, за да достигне историческия си връх от 52.31 долара за акция на 16 април. В момента, обаче, цената се е върнала близо до нивата от началото на пандемията, но пазарните играчи отдавна са осребрили печалбите си.

Според анализа на "Ройтерс" по данни на Refinitiv, размерът на дивидентите е спаднал съществено миналата година на фона на пандемията от COVID-19, но и заради регулаторните ограничения и правителствения натиск за намаляване на плащанията от компаниите за инвеститори и акционери.

"Силният ръст на изплащането на дивиденти от глобалните компании отразява рязкото възстановяване на печалбите след година на ограничения, причинени от пандемията. Изплащането на дивиденти се нормализира заедно със стабилизирането на икономиката и корпоративното доверие", казва Джефри Дейли, старши портфолио мениджър в BNP Paribas Asset Management. Той уточнява, че "капиталовите пазари са достъпни и корпоративните баланси са стабилни, което допълнително повишава способността на фирмите да увеличават дивидентите".

Данните на Refinitiv показват, че общата сума на дивидента, която планират за изплатят на акционерите си европейските компании през 2021 г., се оценяват на 252.4 милиарда долара, което е ръст от 25% спрямо миналата година. Очаква се дивидентите в САЩ да нараснат до 562.3 милиарда долара, което е увеличение от 8,6%.

Начело са миннодобивните фирми по изплащане на дивиденти, стимулирани от скока на цените на суровините тази година, твърдят авторите на анализа.

Финансовият сектор също се очаква да изплати по-високи дивиденти, тъй като големите централни банки като Федералния резерв на САЩ и Европейската централна банка намалиха ограниченията си за дивидентите и обратното изкупуване, които наложиха миналата година.

"В световен мащаб 90% от компаниите или повишават дивидентите си, или ги задържат стабилни", каза Янус Хендерсън, един от авторите на доклада.

Мениджърите на активи са изчислили, че големите световни компании са предоставили рекордните 403.5 милиарда долара като дивидент само през третото тримесечие на настоящата година, което е с 22% повече спрямо същия период на миналата година.

"Въпросът, който инвеститорите винаги трябва да обмислят, е дали тези перспективи са правилно оценявани спрямо динамиката на цените на акциите", предупреждава Джонатан, старши портфолио мениджър за глобални акции в Mondrian Investment Partners. "Вярваме, че Япония има най-добрата комбинация от бъдещ растеж на дивиденти и текуща доходност, подкрепена от силата на японските корпоративни баланси.

Сред големите държави компаниите от Италия и Обединеното кралство предлагат най-голям размер на дивидентите - съответно 3.9% и 3.4% от 12-месечната доходност на акциите, в сравнение с 2.2% на японските фирми и 1.3% на компаниите в САЩ.

Междинните дивиденти за 2021 година на българските публични компании

Все още са малко български публични компании, които възприеха практиката да изплащат дивиденти два пъти в годината, но пък онези, които сториха това, повишиха интереса към търгуваните на БФБ техни акции. Крайният резултат в повечето случаи е поскъпване на акциите или задействане на ефекта на въдицата, който посочихме по-горе.

Според взети решения или предстоящи такива от Общите събрания на акционерите, публикувани на платформата за корпоративни съобщения на БФБ, досега са известни пет компании, които със сигурност ще изплатят или вече изплащат междинен 6-месечен дивидент за първото полугодие на 2021 година. Общата сума, част от печалбата ми, възлиза на повече от 16 млн. долара., която е почти 1.5 пъти по-голяма от миналогодишната по това време.

Един от най-ярките примери

е Телелинк Бизнес Сървисис (акциите на компанията се търгуват на БФБ от 8 юни 2020 г. с пазарна капитализация към 22 ноември от 200 000 000 лева). От компанията още в началото на годината заявиха, че ще изплаща дивиденти два пъти през настоящата година, както направиха и през 2020 година. За първото полугодие като шестмесечен дивидент, според решението на общото събрание на акционерите през септември, бяха разпределени 10.25 млн. лева или по 0.82 лева на акция. Тазгодишният дивидент е почти два пъти по-голям от миналогодишния за първото полугодие, който беше 0.496 лв. на акция. За една година цената на акциите на Телелинк поскъпнаха с 33.33 процента.

Рекорден дивидент раздава БФБ

Шестмесечен дивидент раздава Българската фондова борса (БФБ, с пазарна капитализация от 58 587 454 лева), който е най-големият в нейната история. Събранието на акционерите на 20 октомври реши да задели общо 3 620 573 лв. от печалбата или по 0.55 лева на акция. Откакто преди шест месеца се заговори, че БФБ ща раздаде междинен дивидент, цената на акциите се повиши с 44.00%.

Сред първите е и Корадо-България

Общото събрание на акционерите на производителя на стоманени панелни радиатори КОРАДО -България (104 032 051 лева пазарна капитализация), част от чешката КОРАДО Груп, проведено на 15 септември, реши да изплати дивидент в размер на 0.10 лева на акция, като за целта са заделени 1.317 милиона лева от общата печалба от 1.515 милиона лева за първото полугодие. Като се има предвид, че дивидентът за цялата 2020 година беше 0.19 лева, очакванията са общият годишен дивидент да превиши тази сума. За една година цената на акциите на Корадо-България се повиши с 36.21%.

Кои са другите две компании

Производителят на пилешко месо "Градус" АД (341 052 194 лева пазарна капитализация) обяви, че ще разпредели дивидент в размер на 6.333 млн. лв. или 0.026 лв. на една акция за първото полугодие на настоящата година. Това решиха акционерите на свиканото извънредно общо събрание на 22 октомври в Стара Загора. Засега пряка полза от шестмесечния дивидент старозагорското дружество не отчита, тъй като за последните шест месеца, откакто се заговори за междинния дивидент, цената на акциите на Градус са поевтинели с 14.74%.

Акционерите на Браво Пропърти Фонд АДСИЦ (пазарна капитализация от 39 269 000 лева) са одобрили на общо събрание разпределение на общо 825 750 лв. от печалбата за междинен 6-месечен дивидент, като за една акция всеки акционер ще получи 0.0225 лв. бруто. За последните шест месеца, обаче, цената на книжата на Браво Пропъртис поевтиняха с 5.31%.