Кипър се съгласи с условията на Русия да повиши данъка върху лихвите и дивидентите до 15 процента, съобщи руското министерство на финансите, цитирано от ТАСС.

Това е станало в рамките на преговорите между двете страни за промени в двустранното споразумение за избягване на двойното данъчно облагане в частта за увеличаване на налога при източника до 15 на сто върху лихвите и дивидентите.

Ратификацията на протокола за промените трябва да стане до края на 2020 година и той да влезе в сила от 1 януари 2021 година, се казва в съобщението.

Русия ще предложи на Нидерландия същите условия за преразглеждане на данъчното споразумение, както на Кипър, посочва финансовото ведомство.

Допълнителните постъпления в бюджета на Русия от повишаването от Кипър на данъка върху дивидентите ще бъде 130-150 милиарда рубли годишно, изтъкна заместник-министърът на финансите Алексей Сазанов по телевизия "Россия-24".

Русия предложи на кипърските власти да увеличат до 15 процента данъка върху лихвите и дивидентите с изключения за институционални инвестиции като банкови кредити, облигационни заеми и преки инвестиции на държавни компании с дялово участие над 15 процента.

Предходните кръгове от преговорите между Москва и Никозия не се увенчаха с успех и Русия започна на 3 август процедура за денонсиране на споразумението за двойното данъчно облагане с Кипър.

В Кипър дивидентите на акционерите се освобождават от данъци. Приходите от продажбата на акции и облигации на компании са освободени от данък. 50% от приходите, получени от лихви към компании, регистрирани в Кипър, се освобождават от корпоративен данък.